Tenis Kuralları

I. Tekler Oyunu

Madde 1 – Yarışma Sahası

Aşağıdaki kurallar ITF ( Int Tennis Fed.) resmi oyun kurallarıdır. Orjinal ve uzun halidir! Basitçe kuralları öğrenmek isteyenler için tenis oyun kurallarına genel bir bakış:

Eğer tüm kurallar yerine tenise yeni merak salıp genel ve kısa kuralları görmek isterseniz bu sayfanın sonuna gidiniz! Kurallardaki resimlerin üzerinde mouse'unuzu (farenizi) tutarak bilgi edinebilirsiniz..

Saha, 23.77 m. uzunluğunda ve 8.23 m. genişliğinde dikdörtgen şeklindedir.

Saha, ortasından boydan boya bir ağ ile ikiye bölünür. Ağ, çapı en çok 0.8 cm. olan bir ip veya metal kabloya asılır ve iki ucu, kenarları 15 cm.den fazla olmayan, kare şeklinde veya 15 cm. çapında yuvarlak iki adet direğe raptedilir veya tepelerinden geçirilir. Direklerin yükseklikleri, ip veya metal kablonun üst noktasından 2.5 cm.den fazla olmamalıdır. Direkler, merkezleri sahanın her iki yanından 0.91 m. olacak şekilde dikilmelidir. İp veya metal kablonun üst seviyesi, yerden 1.0 m yükseklikte olacak şekilde ayarlanacaktır.

th_9_3Birleşik haldeki tekler ve çiftler sahası, (34.maddeye bakınız) çiftler ağı gerilmek suretiyle tekler için kullanılırken, “Tekler Direkleri” denilen direkler vasıtasıyla ağ desteklenerek1.07 m. yükseklikte durması sağlanır. Bu tekler direkleri kare kesitinde ise kenarları, daire ise çapları 7.5 cm.den fazla olmamalıdır. Tekler direkleri, merkezleri tekler sahasının her iki kenarından 0.91 m. uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilir.

Ağ, iki direk arasındaki boşluğu tamamen kaplayacak şekilde gerilmeli topun arasından geçmesini önleyecek şekilde küçük delikler olmalıdır. Ağın yüksekliği, orta noktasında 0.91 m. olacak şekilde tamamen beyaz renkli ve 5 cm. eninde bir şerit (kayış) ile gergin olarak sarkacak biçimde zemine tespit edilir. Ağın üst kısmındaki ip veya metal kabloyu kaplamak üzere, 5 cm.den dar ve 6.3 cm.den geniş olmamak şartıyla tamamen beyaz renkli bir bant bir baştan diğerine ağın üst kısmına geçirilir. Ağ, şerit (kayış), bant ve tekler direklerinin üzerine reklam konulamaz.

th_9_4Sahayı çevreleyen çizgilerden uçtaki çizgilere ana çizgiler, kenardakilere yan çizgiler denir. Ağın her iki tarafında 6.40 m. uzaklıkta ve ağa paralel olarak servis çizgileri çizilir. Ağın her iki tarafında son çizgileri ile yan çizgiler arasında kalan boşluk, yan çizgilere paralel 5 cm. eninde bir çizgi ile iki eşit parçaya bölünür. Bu çizgiye orta servis çizgisi, böldüğü parçalara da servis sahaları denir. Ana çizgilerin orta noktasından sahanın içine doğru ve orta servis çizgisi izasında, 5 cm. eninde ve 10 cm. uzunluğunda, ana çizgilerle dik açı teşkil edecek biçimde birer çizgi çizilir. Bunlara orta işareti denir. Diğer çizgiler en az 2.5 cm., en çok 5 cm. eninde olmalıdır. Ana çizgilerin ise eninin 10 cm. den fazla olmaması şarttır. Tüm ölçüler, çizgilerin dış kenarları dikkate alınarak uygulanmalıdır. Tüm çizgilerin aynı renkte çizilmiş olması şarttır.

th_9_7Sahanın arka kısımlarına reklam, tente veya diğer herhangi bir benzer madde konulduğu taktirde bunların beyaz, sarı veya diğer açık renkleri taşımaması lazımdır. Açık renkler, sadece oyuncuların görüşüne engel olmamak kaydı ile kullanıla bilinir.

Sahanın arka kısımlarında oturan çizgi hakemlerinin oturdukları iskemlelere reklam konulduğu taktirde, bunların beyaz veya sarı renkler taşımamaları gereklidir. Açık renkler, sadece oyuncuların görüşüne engel olmamak kaydı ile kullanıla bilinir.

AÇIKLAMA: Davis Kupası veya Uluslararası Federasyonun diğer resmi şampiyonalarında, ana çizgilerin arka kısımlarında 6.40 m. den ve yan çizgilerin kenarlarında da 3.66 m. den az olmamak üzere boş saha bırakılmalıdır. Çizgi hakemleri, sahanın arka kısmında 6.40 m.lik ve yan kısmında 3.66 m.lik boşlukların içinde yer alabilirler, ancak hiçbir şekilde bu boşluklara 91.4 cm. den daha fazla giremezler.

Madde 2 – Yarışma Sahasında Yer Alabilecek Diğer Tesisler

Sahada bulunması gereken ağ, direkler, tekler sopaları, ip veya metal kablo, şerit veya bant gibi daimi eşyalardan başka sahanın etrafını çevreleyen duvar, tel, set vs. ile sahada hakem, net hakemi, ayak hatası hakemi, çizgi hakemleri ve yerlerinde olmak kaydıyla top toplayıcıları ile bunların oturmaları için sabit yada taşınabilir koltuk veya sandalyeler ile tribünler bulunur.

AÇIKLAMA: Bu maddede belirtilen hakem kelimesi, hakem ile birlikte, sahada oturma hakkı olan kişileri ve bir yarışmanın idaresi için hakeme yardımcı olabilecek herkesi kapsamaktadır.

Madde 3 – Top

Topun dış yüzeyi muntazam olmalı ve beyaz veya sarı renkte olmalıdır. Eğer topun üzeri dikişli ise dikişler ipliksiz olmalıdır.

Topun çapı 6.35 cm. ila 6.67 cm. arasında ve ağırlığı da 56.7 gr. ila 58.5 gr. arasında olmalıdır.

Top, 254 cm. yükseklikten beton bir zemine bırakıldığında 135 cm. ila 147 cm. yüksekliğe zıplamalıdır.

top8.165 kg.lık bir yük altında topun içeriye doğru deformasyonu (şekil değiştirmesi) 0.56 cm. ila 0.74 cm., aksi istikametteki deformasyonu da 0.89 cm. ile 1.08 cm. arasında olması gerekir. Bu iki deformasyon rakamı, topun üç ayrı eksenine tatbik edilen yük karşısında elde edilen ölçümlerin ortalaması olup iki ayrı ölçüm arasındaki farkın her defasında 1.08cm. den fazla olmaması gerekir.

Deniz seviyesinden 1.219 m.’nin üzerindeki oyunlarda yukarıda belirtilen özelliklere ilaveten iki ayrı tip top kullanıla bilinir. Bunlardan birincisinin tüm özellikleri yukarıda sayılanlara uygun olmakla birlikte zıplama özelliği 121.92 cm. ila135 cm. olmalı ve iç basıncı dış basınçtan fazla olmalıdır. İkincisinin de tüm özellikleri yukarıda sayılanlara uygun ve zıplama özelliği de 135 cm. ila 147 cm. arasında olmakla birlikte iç basıncının dış basınçla eşit seviyede olması ve o yarışmanın yapılacağı yükseklikte (irtifada) ve yarışmanın başlamasından önce en az 60 gün süreyle iklime alıştırılmış olmalıdır. Bu tip toplara genellikle sıfır basınçlı veya basınçsız top denilmektedir.

Zıplama, ölçü ve deformasyon testlerinin Ek-1’de belirtilen kurallara uygun olarak yapılması gerekir.

Madde 4 – Raket

Aşağıda belirtilen özelliklere uygun olmayan raketlerin kullanılması Tenis Kuralları bakımından uygun değildir.

th_24_7Raketin topa vururken topa temas eden yüzeyi düz olmalı ve bu yüzeyde teller hasır örgüsü biçiminde örülmeli (gerilmeli) ve her tel mutlaka çerçeveye bağlanmalıdır. Tellerin bu örülme biçimi raket yüzeyinin her yerinde muntazam olmalı ve tellerin sıklığı raketin her kısmında aynı olmalıdır. Tellerin sıklığı, özellikle merkezde, diğer kısımlardan az olmamalıdır. Tellerin aşınmasını kopmasını ve titreşimini önlemek amacıyla ve bu kullanım amacına uygun büyüklükte ve buna göre yerleştirilmek kaydı ile tellere ilaveler kona bilinir. Bunun dışında tellere herhangi bir şey takılamaz.

Raketin uzunluğu, sap kısmı dahil 81.28 cm. den fazla olmamalı, genişliği de 31.75 cm. den fazla olmamalıdır. Raketin tellerinin gerili olduğu yüzeyin boyu 39.37 cm. den, eni ise 29.21 cm. den fazla olmamalıdır.

Sapı ve telleri de dahil olmak üzere raketin üzerine herhangi bir şey takılamaz ve çıkıntı yapılamaz. Sadece tellerin aşınmasını, kopması ve titreşimini önlemek veya ağırlık dağılımını sağlamak amacıyla raket üzerine ilaveler konulabilir. Ancak bunlarında kullanma amacına uygun büyüklükte ve buna göre yerleştirilmek kaydıyla kabulü mümkündür.

Sapı ve telleri de dahil olmak üzere raketin şeklini değiştiren veya oyun esnasında ağırlık dağılımını değiştirmeye yarayan herhangi bir ilavenin yapılması yasaktır.

Uluslar arası Tenis Federasyonu, herhangi bir raketin veya prototipinin yukarıda belirtilen özelliklere sahip olup olmadığı ve kullanılıp kullanılamayacağı hususlarında yetkilidir. Bu konudaki kararları Uluslar arası Tenis Federasyonu resen alabileceği gibi herhangi bir talep üzerine, ilgili imalat firmaları, oyuncular, Ulusal Tenis Federasyonları veya bu konuyla ilgili herhangi bir kimsenin talebiyle de karar verebilir. Bu tip başvurular ve kararların alınabilmesi için gerekli formlar Uluslar arası Tenis Federasyonu Sekreteryasından temin edilebilir.

Olay 1 - Raketin topa temas eden yüzünde bir takım telden fazla tel gerilmesi mümkünmüdür?
Karar - Hayır. Madde metninden de açıkça anlaşılacağı gibi raketin yüzeyinin bir örnek telle örülmesi şarttır.

Olay 2 - Tellerin birden fazla yüzey teşkil edecek biçimde gerilmiş olması halinde raketin yüzeyinin düz olduğundan ve tellerin bir örnek gerilmiş olduğundan söz edile bilinir mi?
Karar - Hayır.

Olay 3 - Raketin tellerine, titreşim önleyici bir alet konula bilinir mi, eğer konulabilinirse bu nereye konulabilir?

Karar - Evet. Ancak böyle bir aletin örgü biçimindeki tellerin gerili olduğu yüzeyin dışında yer alması şarttır.

Madde 5 – Servis Atan – Karşılayan

Oyuncular karşılıklı olarak ağın her iki yanında dururlar. Topu ilk oyuna sokan oyuncuya Servis Atan, diğerine Karşılayan denir.

Olay 1 - Bir oyuncu topa vurmaya teşebbüs ederken, ağın üzerinden diğer tarafa geçerse:

•Topa vurmadan önce,
•Topa vurduktan sonra, o puanı kaybeder mi?

Karar - Her iki halde de puan kaybetmez, ancak, Madde 20/e gereğince, oyuncunun karşı oyuncuya ait sahayı çevreleyen çizgilerin içine değmemesi gerekir. Ayrıca, engelleme hali var ise rakip oyuncu Madde 21 ve 25 gereğince Hakemin karar vermesini isteye bilir.

Olay 2 - Servis atan, karşılayanın kendi sahasını çevreleyen çizgilerin içinde durmasını istemektedir. Bu önemlimidir?
Karar - Hayır. Karşılayan ağın kendisine ait tarafında istediği yerde durabilir.

Madde 6 – Saha Seçimi – Servis Sırası

th_9_6İlk oyuna başlanırken saha seçimi ve servis atmak veya karşılamak hakkı kura ile kararlaştırılır. Kurayı kazanan oyuncu aşağıda belirtilen iki seçenekten birini seçer veya bunları seçmesini rakibinden ister.

•Servis atmak veya karşılamak hakkı, ki bu durumda diğer oyuncu sahayı seçer, veya,
•Sahayı seçer ki, bu durumda diğer oyuncu servis atmak veya karşılamak hakkını seçer.
 
Olay 1 - Bir maçın ertelenmesi veya durması halinde, yeniden başladığında oyuncuların yeni bir seçim hakkı varmıdır?
Karar - Evet. Kura aynen kalmakla beraber servis atma ve saha seçimi hususunda oyunculara seçme hakkı verilebilir.

Madde 7 – Servis

Servis atan, her iki ayağı ana çizginin gerisinde ve orta çizgi hizası ile yan çizgilerin hizası arasında olacak şekilde durur. Sonra top eliyle herhangi bir istikamette havaya atar ve yere düşmeden önce raketi vurur ve topla raketin birbirine değdiği anda servis atma hareketi tamamlanmış sayılır. Tek kolunu kullanmak zorunda olan oyuncular topu havaya atmak için raketlerini kullanabilirler.

Olay 1 - Bir tekler oyununda, servis atarken ana çizginin gerisinde, tek sahasının yan çizgisi ile çiftler sahasının yan çizgisi arasında kalan kısımda durulabilir mi?
Karar - Hayır.

Olay 2 - Eğer bir oyuncu servis atarken bir top yerine iki veya daha fazla top atarsa servisi kaybeder mi?
Karar - Hayır. Servis tekrarlanması istenir, fakat hakem hareketin kasten yapıldığını kabul ederse Madde 21’e göre hareket edebilir.

Madde 8 – Ayak Hatası

Servis atan, servisi atarken yürümek veya koşmak suretiyle durumunu değiştiremez. Servis atanın ilk duruş tarzını pek fazla değiştirmeyen cüzi ayak hareketleri “yürümek veya koşmak suretiyle durumunu değiştirmesi” olarak kabul edilemez.

Servis atan, servisi atarken ayaklarından hiç birini, ana çizginin gerisindeki ve orta çizgi ile yan çizgi hizası arasındaki alan dışında bir yere değdiremez.

“Ayaklar” kelimesi, bacağın ayak bileğinden aşağıdaki kısmı manasında kullanılmıştır.

Madde 9 – Servisin Atılması

Servis atılırken servis atan sırasıyla sağ ve sol sahanın arkasında durur, ancak, her oyunun başlangıcında sağ tarafta durarak servisi ortadan atması gerekir. Eğer sahanın yanlış tarafında durarak servis atılır ve durum fark edilmez ise bu şekilde yanlış atılmış olan servis veya servisler sonucunda alınan puanlar silinmez, ancak yanlışlık fark edilir edilmez düzeltilir.

Servis atıldığında, topun, rakip oyuncu geri çevirmeden önce, ağın üzerinden geçerek çaprazlama olarak karşı taraftaki servis sahasında yere değmesi veya bu servis sahasını çevreleyen çizgilerden birinin üzerine değmesi gerekir.

Madde 10 – Hatalı Servis

Aşağıdaki hallerde servis hatalı addedilir:

•Servis atan, 7, 8, 9, (b) maddelere aykırı hareket ederse,
•Topa vururken ıska geçerse,
•Top, yere değmeden önce ağ, şerit veya bant dışında herhangi bir yere (daimi eşyalara) değerse.
Olay 1 - Servis atan, servis atmaya hazırlanırken topu yukarı doğru havaya attıktan sonra topa vurmaktan vazgeçerek onu tutarsa, bu hatamıdır?
Karar - Hayır.

Olay 2 - Çiftler sahasında, çiftler direkleri ve tekler sopaları tesis edilmiş vaziyette tekler oyunu oynarken, servis atışında top, bir tekler sopasına çarptıktan sonra doğru servis sahasına düşerse, bu hatamıdır veya servis tekrarlanır mı?
Karar - Servis hatalıdır, çünkü, çiftler direkleri, tekler sopası ve bunların arasında kalan ağ kısmı veya bant daimi eşyalardandır. (Madde 2 ve 10 ile Madde 24’deki açıklamaya bakınız.)

Madde 11 – İkinci Servis

Hatalı servisten sonra (eğer bu ilk hata ise), servis atan hatalı servis attığı yerden tekrar servis atar. Ancak, ilk servisi yanlış yerden atmış ise 9. Maddeye uygun olarak yalnız ikinci servisi diğer taraftan atmalıdır.

th_9_2
Olay 1 - Oyuncu yanlış sahadan servis atmış ve o puanı kaybetmiştir.Bundan sonra, yanlış sahadan servis attığını söyleyerek bunun hata olarak kabulünü isteyebilir mi?
Karar - Puan olduğu gibi kalır ve müteakip servis puan durumuna göre doğru sahadan atılır.

Olay 2 - Durum 15-15 dir ve servis atan yanlışlıkla sahanın solundan servis atmış ve puanı kazanmıştır. Bundan sonra sahanın sağından servis atar ve hata yapar. Bu anda yanlışlık anlaşılır. Aldığı puana hak kazanır mı? Müteakip servisi hangi taraftan atmalıdır?
Karar - Önceki puan aynen kalır. Servis atanın yaptığı hata da aynen kalır, müteakip servis sahanın solundan atılır. Puan durumu 30-15 dir.

Madde 12 – Servis Atma Zamanı

Karşılayan hazır olmadan servis atan servisi atmamalıdır. Eğer karşılayan servisi karşılamaya teşebbüs ederse, hazır olduğu kabul edilir. Bununla beraber, eğer karşılayan hazır olmadığını beyan etmişse, atılan serviste topun servis için tespit edilmiş olan sınırlar içinde yere değmediğini ileri sürerek hata kararı verilmesini isteyemez.

Madde 13 - Tekrarlama

Kurallara istinaden veya oyunun nizamı bozulduğu, kesildiği hallerde tekrarlama istendiğinde hallerde aşağıdaki şekillerde hareket edilir:

•İstek sadece bir servise taalluk ediyorsa, o servis tekrarlanmalıdır.
•İstek diğer herhangi bir hale taalluk ediyorsa, o puan tekrarlanmalıdır.
Olay 1 - Servis, Madde 14’de izah edilen sebepler dışında bir sebeple kesilmiştir. Bu durumda, sadece servis mi tekrarlanmalıdır?
Karar - Hayır, tüm puan tekrarlanmalıdır.

Olay 2 - Oyun esnasında top patlarsa, tekrarlanma mı istenmelidir?

Karar - Evet.

Madde 14 – Servisin Tekrarlanması

Aşağıdaki hallerde servis tekrarlanmalıdır:

•Servis atıldıktan sonra top, ağa, banta veya şeride değerek doğru sahaya düşerse veya ağa, banta yahut şeride değdikten sonra, yer düşmeden önce karşılayana veya onun giydiği yahut taşıdığı bir şeye değerse,
•Karşılayan hazır değilken servis atılır veya servis hatası yapılırsa.(Madde 12’ye bakınız.)
Tekrarlanma hallerinde, o servis sayılmaz ve servis atan tekrar servis atar, fakat servisin tekrarlanması bir önceki hatayı hükümsüz kılmaz.

Madde 15 – Servis Atma Sırası

Birinci oyun bittikten sonra müteakip oyunda, karşılayan servis atar, servis atanda karşılar ve bu şekilde maçın müteakip oyunlarda oyuncular münavebe ile servis atarlar. Eğer oyunculardan biri, sıra kendisinde olmadığı halde servis atmış ise, bu yanlışlık anlaşıldığı anda, aslında servis atma sırası kendisinde olan oyuncu servis atar.Ancak, bu yanlışlıktan önceki puanlar geçerli sayılır. Böyle bir yanlışlığın anlaşılmasından önce servis hatası yapılmışsa bu sayılmaz. Eğer böyle bir yanlışlık o oyun bittikten sonra anlaşılırsa, servis atma sırası, değişikliğe uğradığı şekli ile kalır.

Madde 16 – Saha Değiştirme

Oyuncular her sette birinci, üçüncü oyunlarda ve müteakip tek sayılı oyunlarda sıra ile karşılıklı saha değiştirirler. Aynı şekilde, her setin sonunda, o sette oynanan toplam oyun sayısı çift ise müteakip setteki birinci oyundan sonra saha değiştirilir.

Eğer bir yanlışlık yapılır ve oyuncular bu kuralda belirtilen sıraya uymazlarsa, yanlışlık anlaşıldığı anda kendilerine ait doğru sahaya geçerler ve bundan sonra kurala uygun olarak münavebe ile saha değiştirmeye devam ederler.

Madde 17 – Oyunun Devamlılığı

Servis atıldığı andan itibaren top oyundadır ve bir hata veya tekrarlamaya işaret edilmediği sürece de, puan alınıncaya kadar oyunda kalır.

Olay 1 - Bir oyuncu topu doğru olarak geri çeviremez. Fakat hakemce hiçbir puan çağrısında bulunulmadığından top oyunda kalır. Oyun devam edip o puanın oynanmasından sonra diğer oyuncu puanın kendisine ait olduğunu iddia edebilir mi?

Karar - Hayır. Rakibin bu olaydan dolayı engellenmemiş olması şartı ile hatalı durumdan sonra oyuncuların oyuna devam etmesi halinde artık o hatalı durum sebebiyle puan iddiasında bulunamaz.

Madde 18 – Servis Atanın Puan Kazanması

Aşağıdaki hallerde servis atan puanı kazanır:

•14. Madde gereğince tekrarlanma hali yoksa, servis atıldıktan sonra top yere düşmeden önce karşılayana veya onun giydiği yahut taşıdığı bir şeye değerse,
•Karşılayan, 20. Maddede belirtilen başka bir sebeple puanı kaybederse.

Madde 19 – Karşılayanın Puan Kazanması

Aşağıdaki hallerde karşılayan puanı kazanır:

•Servis atan üst üste iki hatalı servis atarsa,
•Servis atan, 20. Maddede belirtilen başka bir sebeple puanı kaybederse.

Madde 20 – Puan Kaybedilmesi

Bir oyuncu aşağıdaki hallerde puanı kaybeder:

•Top oyunda iken üst üste iki defa yere düşmeden önce onu ağın üzerinden doğrudan doğruya karşı sahaya gönderemezse “Madde 24 (a) veya (c) şıklarında belirtilen haller hariç”,
•Karşı sahaya gönderdiği top, rakibin sahasını çevreleyen çizgilerin dışında, daimi eşyalara veya herhangi bir şeye çarparsa yahut rakibinin sahasının dışına düşerse “Madde 24 (a) veya (c) şıklarında belirtilen haller hariç”,
•Sahanın dışında iken dahi olsa, top yere düşmeden topa vurup da (vole) onu karşı sahaya gönderemezse,
•Topla oynarken kasten onu raketinin üzerinde taşırsa veya raketiyle yakalarsa yahut kasten topa raketiyle birden fazla dokunursa,
•Top oyunda iken, kendisi veya raketi(elinde iken veya değilken) yahut giydiği veya taşıdığı herhangi bir şey, ağa, direklere, tekler sopalarına, ipe veya metal kabloya, şerit, bant yahut rakibinin sahasına değerse,
•Top ağı geçmeden havada iken (vole) vurursa,
•Top oyunda iken, elinde (veya ellerinde) ki raket haricinde, kendisine veya giydiği yahut taşıdığı bir şeye değerse,
•Raketini topa doğru atarak topa vurursa,
•Puanın oynanması sırasında kasten veya maddeten raketinin biçimini bozarsa.
Olay 1 - Servis atma sırasında, servis atanın raketi elinden kayarak ağa doğru uçsa ve top henüz yere değmeden önce raket ağa değerse, bu bir servis hatasımıdır, yoksa o oyuncu puan mı kaybeder?
Karar - Top oyunda iken raketi ağa değdiği için servis atar o puanı kaybeder. (Madde 20 (e))

Olay 2 - Servis atarken, top karşı sahada, istenilen servis sahasının dışına düştükten sonra servis atanın raketi elinden kayarak havada uçup ağa değse, bu durumda servis atan o puanı kaybeder mi?
Karar - Raket ağa değdiği esnada top oyundan çıkmış olduğundan bu bir servis hatasıdır.

Olay 3 - A ve B, C ve D’ye karşı oynamaktadır ve A, D’ye servis atmaktadır. Servis atılırken C, top yere düşmeden önce ağa değer. Bundan sonra topun servis sahasının dışına düşmesi sebebiyle hata olduğu söylenir. C ve D bu puanı kaybederler mi?
Karar - Hata kararı yanlıştır. Zira hata kararının verilebilmesinden önce C ve D zaten o puanı kaybetmişlerdir, çünkü top henüz oyunda iken C ağa değmiştir.(Madde 20 (e))

Olay 4 - Top oyunda iken oyunculardan biri ağın üzerinden sıçrayarak rakibinin sahasına geçebilir mi, bu halde cezalandırılır mı?
Karar - Hayır. O puanı kaybeder. (Madde 20 (e))

Olay 5 - A ağın üzerinde topa keserek vurur ve top rakibinin sahasına çarparak A’nın sahasına geri gelir..Topa yetişemeyen B, raketini fırlatarak topa vurur. Raket ve top birlikte ağın diğer tarafındaki A’nın sahasına düşerler. A geri çevirmek için topa vurur, ancak top B’nin sahasının dışına düşer. Bu durumda B o puanı kazanır mı, kayıp mı eder?
Karar - B puanı kaybeder.(Madde 20 tel ve top)

Olay 6 - Atılan serviste top yere düşmeden önce servis sahasının dışında durmakta olan bir oyuncuya çarpar. O oyuncu puanı kazanır mı, kayıp mı eder?
Karar - Kendisine top çarpan oyuncu puanı kaybeder.(Madde 20 (g)) Madde 14 (a)’da öngörülen durum müstesnadır.

Olay 7 - Sahanın dışında duran bir oyuncu, sahanın dışına düşeceği şüphesiz olan topa havada iken vurur (vole) veya eliyle onu tutar ve o puanın kendisine verilmesini ister.
Karar - Hiçbir halde puan iddiasında bulunamaz. Şöyle ki:

1.Topu yakalamışsa Madde 20 (g) gereğince o puanı kaybeder.
2.Topa havada vurmuş (vole) ve kötü bir şekilde karşı tarafa iade etmişse Madde 20 (C) gereğince o puanı kaybeder.
3.Topa havada vurmuş (vole) ve iyi bir şekilde karşı tarafa iade etmişse oyun devam eder.

Madde 21 – Rakibi Engellemek

Bir oyuncu rakibinin topa vurmasına mani olacak bir hareket yaptığı taktirde; bu hareketi kasti ise o puanı kaybeder, istemeyerek yapmışsa o puan yeniden oynanır.

Olay 1 - Rakibi topa vururken ona dokunan bir oyuncuya ceza verilir mi?
Karar - Hayır. Ancak, hakem gerek görürse 21. Maddeye göre hareket eder.

Olay 2 - Topun ağın üzerinden geriye sıçradığı hallerde ilgili oyuncu topa vurabilmek için ağın üzerinden uzanabilir. Oyuncunun bu hareketi yapmasına rakibi tarafından engel olunursa nasıl bir karar verilir?

Karar - Hakem, 21. Madde’ye göre engellenen oyuncuya puanı verebileceği gibi puanın yeniden oynanmasına da karar verebilir. (Madde 25’e bakınız)

Olay 3 - Topa istenmeyerek iki kez vurulması 21. Madde hükmü gereğince rakibi engelleme sonucu doğurur mu?
Karar - Hayır.

Madde 22 – Topun Çizgilere Düşmesi

Bir çizginin üzerine düşen top, o çizginin çevrelediği sahanın içine düşmüş gibi kabul edilir.

Madde 23 –Topun Daimi Eşyalara Değmesi

Top yere düştükten sonra (ağ, direkler, tekler sopaları, ip veya metal kablo,şerit veya bant dışında) bir daimi eşyaya değmişse, topa vurmuş olan oyuncu; yere düşmeden önce değmişse rakibi puanı kazanır.

Olay 1 - Bir vuruşta top hakeme veya onun oturduğu yere çarpar. Oyuncu, topun sahanın içine gitmekte olduğunu ileri sürer.
Karar - O oyuncu puanı kaybeder.

Madde 24 – Topun Doğru Olarak Çevrilmesi

Aşağıdaki hallerde top doğru olarak geri çevrilmiştir ve oyun devam eder:

 • Top, ağ, direkler,tekler sopaları, ip veya metal kablo, şerit veya bant gibi üzerinden geçmesi gereken şeylerden birine değmek suretiyle sahanın içine düşerse,
 • Servis atılan veya geri çevrilen topun doğru sahanın içine düştükten sonra ağın üzerinden geri sıçraması yahut uçması halinde, topa vurma sırası kendisinde olan oyuncu Madde 20 (e)’de belirtilen kurallara aykırı olmak kaydı ile topa doğru olarak vurursa,
 • Direklerin veya tekler sopalarının dışında, ağın üst seviyesinin aşağısından veya yukarısından geriye çevrilen topun, direklere veya tekler sopalarına değmesi suretiyle dahi olsa doğru sahanın içine düşmesi halinde,
 • Bir oyuncunun, topa vurduktan sonra raketi ağın üzerinden, diğer tarafa geçtiği taktirde, topa istenilen doğru şekilde vurulmuş ve geri çevrilen top daha önce ağın üzerinden geçmişse,
 • Eğer top,servis atıldıktan sonra veya oyun içinde iken yerde duran diğer bir topa çarparsa ve buna rağmen oyuncu o topu geri çevirmeyi başarırsa.

AÇIKLAMA: Tekler sopaları konmak suretiyle bir çiftler sahasında tekler maçı oynanırken, çiftler direkleri ile bunlarla tekler sopaları arasındaki kısma isabet eden ağ, ip veya metal kablo ve bant daima eşya olarak kabul olunur ve bunlar tekler oyununun unsurları olarak kabul edilemez. Bu durumda, geri çevrilen top, tekler sopası ile bitişiğindeki çiftler direği arasındaki ağ ipinin altından geçerek ağ ipine, ağa veya çiftler direklerine değmeksizin oyun sahasına düşerse, bu, kurallara uygun bir vuruştur.

Olay 1 - Sahanın dışına gitmekte olan bir top, çiftler direğine veya tekler sopasına çarparak rakibin sahasına düşerse, bu vuruş kurallara uygun mudur?
Karar - Madde 10 (C) gereğince bu durum servis atılırken meydana gelirse hayır. Servis atışı dışında ise Madde 24 (a) gereğince vuruş geçerlidir.

Olay 2 - Bir oyuncunun raketi iki eliyle tutarak vuruş yapması kurallara uygun mudur?
Karar - Evet.

Olay 3 - Servis dışında veya oyun esnasında topun, sahada duran diğer bir topa çarpması sebebiyle o puan kazanılır mı?
Karar - Hayır. Oyun devam etmelidir. Eğer hakem oyunda olan asıl topun geriye çevrilip çevrilmediğini açıkça anlayamaz ise o puanı tekrarlatmalıdır.

Olay 4 - Bir oyuncu oyun esnasında birden fazla raket kullanabilir mi?

Karar - Hayır. Kuralların tümünde tek olarak gösterilmelidir.

Olay 5 - Bir oyuncu rakibinin sahasında duran top veya topların kaldırılmasını isteyebilir mi?

Karar - Evet. Fakat top oyunda iken değil.

Madde 25 - Topa Vurmanın Engellenmesi

Bir oyuncunun kendi kontrolü dışındaki bir sebepten dolayı vuruş yapması engellenmiş ise o puan tekrarlatılmalıdır. Sahadaki daimi eşyaların engellenmesi ve Madde 21 deki şartlar müstesnadır.

Olay 1 - Bir seyircinin engellenmesi sebebiyle topu geri çeviremeyen bir oyuncu o puanın tekrarlanması istenilebilir mi?
Karar - Eğer hakem, engellenmenin oyuncunun kontrolü dışındaki sebeplerden meydana geldiğine karar verirse evet. Yoksa engelleme sahadaki daimi eşyalardan veya zeminin bozukluğundan dolayı ise puan tekrarlatılmaz.

Olay 2 - Bir oyuncu servis atılırken olay 1de belirtilen şekilde müdahale edilerek engellenmiş ve servis hatası yapmıştır. Bunun üzerine hakem tekrarlamaya karar vermiştir. Bu durumda oyuncunun iki servis atma hakkı var mıdır?
Karar - Evet. Zira top oyunda iken engelleme olduğundan, sadece o vuruş değil, o puan tekrarlanmalıdır. Kuralın amacı budur.

Olay 3 - Bir oyuncu, rakibinin engellenmiş olduğunu zannettiğini ve bu sebeple topu geriye çevirmeyeceğini düşündüğünü ileri sürerek Madde 25’e istinaden tekrar isteyebilir mi?
Karar - Hayır.

Olay 4 - Oyundaki top havadayken başka bir topa çarparsa o vuruş geçerli olur mu?
Karar - Puan tekrarlatılmalıdır. Eğer, diğer top oyunculardan biri tarafından havaya atılmışsa Hakem, Madde 21’e göre karar verir.

Olay 5 - Eğer hakem veya yardımcılardan biri yanlışlıkla “HATA” veya “DIŞARIDA” (aut) kararı verdikten sonra bu yanlışlığı düzeltirse, hangi karar geçerlidir?
Karar - Eğer yanlış kararın söylenmesiyle oyunculardan hiç birinin oyunu engellenmemişse düzeltilen karar geçerlidir, aksi taktirde puan tekrarlatılır.

Olay 6 - Atılan birinci servis hatalıdır ve top yere düştükten sonra geriye sıçrayarak karşılayanın, atılmakta olan ikinci servisi karşılamasını engellemiştir. Karşılayan tekrarlanmasını isteyebilir mi?
Karar - Evet. Fakat topu sahadan kaldırma fırsatı varken kendi ihmaliyle kaldırmamışsa böyle bir istekte bulunamaz.

Olay 7 - Top sahadaki sabit veya hareket eden bir maddeye değerse o vuruş geçerli midir?
Karar - Vuruş geçerlidir. Bu kadar ki, sabit madde topun oyuna sokulmasından sonra sahaya gelmişse puan tekrarlatmalıdır. Eğer, oyundaki top sahanın sathında veya üzerinde boylu boyunca hareket eden bir maddeye çarparsa puan tekrarlanmalıdır.

Olay 8 - birinci servisin hatalı, ikinci servisin doğru olarak atıldığı bir avda. Madde 25 gereğince bir tekrarlatma kararı verme zorunluluğu doğsa veya hakem puana karar veremeyecek durumda olsa nasıl bir karar verilmelidir?
Karar - İlk servis için verilen “HATA” kararı iptal edilerek tüm puan yeniden oynatılır.

Madde 26 – Oyunda Puanlama Şekli

Puanlar 15, 30, 40, ve OYUN şeklinde verilir. Şöyle ki; Bir oyuncunun kazandığı ilk puanda 15, ikincisinde 30, üçüncüsünde 40 ve dördüncüsünde OYUN olarak sonuç (skor) söylenir. Bu şekilde, üst üste dört kez puan alan oyuncu bir OYUN kazanmış olur.

Ancak, her iki oyuncu karşılıklı üçer puan kazanmışlarsa sonuç “BERABERE” olarak söylenir ve müteakip puanı kazanan oyuncu ileri geçerek, sonuç onun lehine “AVANTAJ” (İLERİDE) olarak söylenir. Aynı oyuncu bir sonraki puanı da kazanırsa bir OYUN kazanmış olur. Eğer, müteakip puanı diğer oyuncu kazanmış ise sonuç tekrar “BERABERE” olur ve oyunculardan biri üst üste iki puan kazanıncaya kadar karşılaşma sürer ,ancak bu halde üst üste iki puanı kazanan oyuncu bir OYUN kazanmış olur.

Madde 27 – Sette Puanlama Şekli


Diğerinden (rakibinden) önce altı OYUN kazanan oyuncu (veya oyuncular) bir SET kazanır. Ancak, SET kazanabilmesi için mutlaka rakibine nazaran iki OYUN farklı üstünlük elde etmiş olması gereklidir ve bu fark sağlanıncaya kadar SET uzar.

Müsabakaların başlamasından önce ilan olunmak kaydı ile normal puanlı set sistemi yerine Tie-break (beraberliği bozma) puanlama sistemi uygulanabilir. Bu durumda, aşağıda belirtilen kurallar geçerlidir.

Müsabakalardan önce aksi kararlaştırılıp ilan edilmemiş ise, üç setlik maçlarda üçüncü set haricinde, ve beş setlik maçlarda beşinci set haricinde, normal olarak oynanan setlerde oyunlar 6 – 6 beraberliğe ulaştığı hallerde Tie-break sistemi uygulanır.

Tie-break uygulanan bir oyunda aşağıda belirtilen şekilde hareket edilir.

Tekler:

Rakibine nazaran iki puan farkla üstün olmak kaydı ile ilk önce 7 puan kazanan oyuncu o oyunu ve seti kazanır. Puanlarda 6 – 6 beraberlik halinde oyunculardan birisi diğerine iki puan farklı üstünlük elde edinceye kadar oyun uzar. Tie-break uygulanan oyunda puanlar adedi sayılar şeklinde verilir. (1,2,3,4,5,6,7,8,9)

Normal servis atma sırası hangi oyuncuda ise ilk puan için servisi o atar. İkinci ve üçüncü puanlarda servisi rakibi atar ve ondan sonrada oyun ve setin oyunculardan birisi tarafından kazanılmasına kadar her oyuncu münavebe ile, birbirini takip eden iki puan için servis atar.

Birinci puanda sahanın sağ tarafından başlamak üzere servis her puanda sırasıyla sahanın sağ ve sol tarafından atılır. Eğer sahanın yanlış tarafından durularak servis atılır ve durum fark edilmez ise ,bu şekilde yanlış yerden atılmış servis veya servisler sonucunda alınan puanlar silinmez ancak, yanlışlık fark edilir edilmez düzeltilir.

Her altı puanda bir oyuncular saha değiştirirler. Ayrıca, Tie-break uygulanan oyun sona erince de oyuncular saha değiştirmelidir.

Topların değişmesi bakımından Tie-break uygulanan oyun, bir oyun olarak sayılır. Şu kadar ki, top değiştirme sırası Tie-break’in başlangıcına rastlarsa, topların değiştirilmesi, müteakip setin ikinci oyuna kadar ertelenir.

Çiftler:

Çiftlerde de, teklerde uygulanan usul aynen geçerlidir. Servis atma sırası kendisinde olan oyuncu ilk puan için servisi atar. Ondan sonra da, oyun ve setin kazanılmasına kadar her oyuncu o setteki önceki sıraya uygun olarak eşi ve rakip çiftle dönüşümlü olarak birbirini takip eden iki puan için servis atar.

Servis Sırası:

Tie-break uygulanan oyunda ilk servisi atma sırası kendisinde olan oyuncu (veya çift) müteakip setin ilk oyununda servisi karşılar.

Olay 1 - Müsabakadan önce normal puanlama sisteminin geçerli olacağı ilan edilmiş olduğu halde yanlışlıkla Tie-break istemine göre oyun oynanır ise, oynan puanlar geçerlimidir?
Karar - Eğer yanlışlık ikinci puan için topun oyuna sokulmasından önce fark edilir ise ilk puan aynen sayılmak suretiyle yanlışlık derhal düzeltilir. Ancak, yanlışlık ikinci puan için topun oyuna sokulmasından sonra fark edilir ise oyun Tie-break sistemine göre devam eder.

Olay 2 - Müsabakadan önce Tie-break sisteminin geçerli olacağı ilan edilmiş olduğu halde yanlışlıkla normal puanlama sistemine göre oyun oynanır ise, oynanan puanlar geçerlimidir?
Karar - Eğer yanlışlık ikinci puan için topun oyuna sokulmasından önce fark edilir ise ilk puan aynen sayılmak suretiyle yanlışlık derhal düzeltilir. Ancak, yanlışlık ikinci puan için topun oyuna sokulmasından sonra fark edilir ise oyun normal puanlama sistemine göre devam eder. Müteakip oyunlarda durum 8-8, 10-10 veya daha yüksek bir çift sayı beraberliğine ulaştığı taktirde, müteakip oyun Tie –break sistemine göre oynanır.

Olay 3 - Tie-break sistemi uygulanan bir tekler veya çiftler oyununda, oyunculardan biri, kendi sırası olmadığı halde servis atarsa, servis sırası oyunun sonuna kadar bu yanlış sıraya göre mi devam eder?
Karar - Eğer o oyuncu servis atma hakkını kullanarak tamamlamış ise, servis atma sırası oyunun sonuna kadar bu yanlış sıraya göre devam eder. Eğer yanlışlık, o oyuncunun servis atma hakkını tamamlamasından önce fark edilir ise yanlışlık derhal düzeltilir, oynanmış puanlar muhafaza edilir.

Madde 28 –Set Sayıları

Maçlar, erkeklerde en fazla 5, kadınlarda ise en fazla 3 set üzerinden oynanır.

Madde 29 –Saha Görevlilerinin Vazifeleri


Hakem ile idare olunan maçlarda, onun kararı kesindir. Aynı zamanda Başhakem bulunduğu taktirde, Hakemin kuralların uygulanışa ilişkin kararları hakkında Başhakeme başvurabilir ve bu durumlarda Başhakemin kararı kesindir.

Çizgi hakemi, ağ hakemi, ayak hatası hakemi gibi yardımcıların görevlendirildiği maçlarda, bunların kendi görevli bulundukları hususlarda somut bir pozisyonun değerlendirmesine dair kararları kesindir; ancak, Hakem açık bir hata yapıldığını görürse yardımcısının o kararını değiştirebilir veya o puanı tekrarlattırabilir. Yardımcılarından biri karar vermekte tereddüde düşerse, durumu derhal hakeme bildirmelidir ve hakem karar vermelidir. Bir pozisyon hakkında hakem karar vermekte tereddüde düşerse puanı tekrarlattırmalıdır.

Davis Kupası maçlarına veya sahada Başhakemin bulunduğu diğer takım müsabakalarında, Başhakem herhangi bir puanın tekrarlattırılması için talimat verebilir.

Başhakem, hava şartları veya zeminin durumu yahut karanlık olması sebepleriyle her zaman bir maçı ertelemeye yetkili ve mezundur. Herhangi bir erteleme halinde, Başhakem ve oyuncular aksini kararlaştırmazlar ise, önceki skor ve oyuncuların sahadaki duruş yerleri aynen muhafaza edilir.

Olay 1 - Hakemin tekrarlatma kararı verdiği bir durumda, oyunculardan biri puanın tekrarlanmaması gerektiğini iddia etmektedir. Bu durumda, Başhakem’den karar vermesi istenebilir mi?

Karar - Evet. Tenis kurallarının belli bir pozisyona uygulanması hususunda birinci derecede karar mercii Hakemdir. Bununla beraber, Hakemin Tereddüde düşmesi veya bir oyuncunun onun kararına karşı Başhakem nezdinde itirazda bulunması hallerinde Başhakemin karar vermesi gerekir ve onun kararı kesindir.

Olay 2 - Bir top için “DIŞARIDA” (out) kararı verildikten sonra oyunculardan biri o topun içeride olduğunu iddia etmektedir. Bu durumda Başhakem karar vere bilir mi?

Karar - Hayır. Bu durum, sahada meydana gelen somut bir pozisyonun gerçekte nasıl oluştuğu hususunda verilecek karara ilişkin olup sahada bulunan görevlilerin (Hakem ve yardımcıları) verecekleri karar kesindir.

Olay 3 - Bir puanın oynanmasından sonra hakem, o puanın oynanması sırasında bir çizgi hakeminin açıkça hata yapmış olduğunu ileri sürerek onun kararını değiştirebilir mi?

Karar - Yapılan hatayı derhal (anında) belirtmedikçe veya bunun diğer oyuncuyu engellediğine karar vermedikçe, Hayır.

Olay 4 - Bir çizgi hakemi bir top için “DIŞARIDA” kararı verir. Hakem, pozisyonu açıkça görmemiş olmakla beraber topun içeride olduğunu zannetmektedir. Bu durumda hakem, çizgi hakeminin kararını değiştirebilir mi?

Karar - Hayır. Hakem, yardımcılarının kararlarını ancak, o kararın her türlü şüpheden uzak bir şekilde yanlış olduğuna kanaat getirdiği taktirde değiştirebilir. Bir çizgi hakeminin içeride olduğuna karar verdiği top hakkındaki kararını değiştirebilmesi için, o topun çizgini dışına değdiğini ve çizgi ile topun izi arasında bir mesafe olduğunu görmüş olması; bir çizgi hakeminin “DIŞARIDA” veya “HATA” şeklinde verdiği kararını değiştirebilmesi için de, o topun çizginin üzerine veya içine düşmüş olduğunu görmüş olması gereklidir.

Olay 5 - Hakemin puan kararı vermesinden sonra bir çizgi hakemi kendisinin söylemiş olduğu kararını değiştirebilir mi?

Karar - Evet. Bir çizgi hakeminin hata yaptığını anladığı anda, derhal olmak kaydı ile hatasını düzeltmesi şarttır.

Olay 6 - Bir oyuncunun geri çevirdiği topun “DIŞARIDA” olduğunu çizgi hakemi belirttikten sonra oyuncu o topun içeride olduğunu iddia ederek itiraz etmektedir. Bu durumda, hakem, çizgi hakeminin kararını değiştirebilir mi?
Karar - Hayır. Hakemin, bir oyuncunun itirazı veya karşı çıkması üzerine karar değiştirmesi asla mümkün değildir.

Madde 30 – Oyunun Devamlılığı ve Ara Verme

Aşağıdaki şartlar da dikkate alınmak kaydı ile, oyun ilk servisin atılmasından, maçın tamamlanmasına kadar kesintisiz devam eder.

 • Birinci servisin HATA olması halinde, servis atan hiçbir gecikmeye meydan vermeksizin ikinci servisi atmalıdır. Karşılayan, makul ölçüler içerisinde servis atana bağımlı olup servis atanın servis atmaya hazır olduğu anda karşılayanın da karşılamaya hazır olması gereklidir. Oyuncuların saha değiştirmesi sırasında, son oyunun bitiminde topun oyundan çıkması ile müteakip oyunun başlaması için topun servisle oyuna girmesi arasında en fazla 1.5 dakika süre geçebilir.Oyunun devamlılığını engelleyici bir durumun olup olmadığına karar verme yetkisi hakeme aittir. İki puan arasında hiçbir şekilde 25 saniyeden fazla süre geçemez. Uluslar arası Tenis Federasyonu tarafından kabul edilen takım müsabakaları ve uluslar arası müsabaka düzenleyicileri, bu 25 saniyelik sürenin daha az olmasını kararlaştırabilirler.
 • Bir oyuncunun kuvvetini kazanmasına, nefeslenmesine veya fizik kondisyonunun düzelmesine imkan vermek amacıyla oyuna ara verilmesi, ertelenmesi veya müdahale edilmesi kesinlikle yasaktır. Ancak, bir kaza veya sakatlık sebebiyle bir oyuncunun derhal oyuna devam edemeyecek hale gelmesi durumunda hakem, bir defaya mahsus olmak üzere üç dakikalık ara verebilir. Uluslar arası Tenis Federasyonu tarafından kabul edilen takım müsabakaları ve uluslar arası müsabaka düzenleyicileri, bu bir defalık üç dakikalık ara verme süresini beş dakikaya uzatabilirler.
 • Oyuncunun kontrolü dışındaki bir sebepten ötürü giysileri, ayakkabısı veya düğer teçhizatı (raket hariç), onun oyuna devamını imkansız kılacak veya arzu edilmeyecek bir şekilde düzeltilmesi mümkün olmayan bir hale geldiği taktirde, hakem tarafından bu durumun düzeltilmesine yetecek bir süre oyuna ara verilebilir.
 • Hakem, gerekli gördüğü zaman ve münasip göreceği süre ile oyuna ara vermeye veya ertelemeye yetkilidir.
 • Üçüncü setten veya kadınlarda ikinci setten sonra oyunculardan her birinin dinlenme hakkı vardır. Bu dinlenme süresi 10 dakikayı geçemez ancak, 15 derece kuzey ve 15 derece güney paralelleri arasında yer alan ülkelerde bu süre 45 dakikadır. Bundan başka, oyuncuların kontrolü dışındaki haller dolayısıyla icap ettiği taktirde, hakem lüzum gördüğü bir süre için oyuna ara verebilir.Eğer oyuna ara verilmiş ve daha sonraki bir gün tekrar başlanmışsa bu taktirde, ancak o sonraki gün oynanan üçüncü setten (kadınlarda ikinci setten) sonra dinlenme süresi verilebilir, yarıda bırakılmış bir setin tamamlanması halinde o set bir tam set olarak nazara alınır.Eğer oyuna ara verilmiş ve aynı gün 10 dakikadan daha uzun bir süre sonra tekrar başlanmışsa bu taktirde, ancak kesintisiz olarak birbirini takiben oynanan üç setten (kadınlarda iki setten) sonra dinlenme süresi verilebilir, yarıda bırakılmış bir setin tamamlanması halinde o set bir tam set olarak nazara alınır. Her millet veya tertip komitesi, Uluslar arası Tenis Şampiyonaları (Davis Kupası ve Federasyon Kupası) dışında, kendi ülkesinde yapılacak turnuvalar, maçlar ve müsabakalarda uygulanacak kurallarda, işbu fıkrada belirtilen şartları değiştirmekte veya tamamen kaldırmakta serbesttir.
 • Turnuva tertip komiteleri, önceden ilan etmek şartıyla ve 5 dakikadan fazla olmamak kaydı ile, maçlardan önceki oyuncuların ısınma sürelerini kararlaştırmaya yetkilidirler.
 • Ceza puanlama sistemlerinin yürürlükte olduğu müsabakalarda hakemin bu sistemler hükümlerine uygun karar vermesi zorunludur.
 • Oyunun devamlılığına ilişkin prensip ve kurala aykırı davranış halinde, hakem önceden ikazda bulunmak kaydıyla kuraldışı davranan oyuncuyu diskalifiye edebilir.

Madde 31 – Kaptanlık ve Talimat Verme

Takım müsabakalarında oyuncular saha değiştirirken, saha içinde oturan kaptanlarından talimat alabilirler. Ancak, Tie-break sırasında saha değiştirirken talimat verilmesi uygun değildir.

Bunun dışında hiçbir maç esnasında oyunculara talimat verilemez. Bu kural kat’i surette uygulanır ve buna aykırı davranış halinde, önceden ikaz edilmek suretiyle o oyuncu diskalifiye edilebilir.

Ceza puanlaması sisteminin yürürlükte olduğu müsabakalarda, hakem bu sisteme istinaden ceza uygulanır.

Olay 1 - Taciz edici şekilde olmaksızın işaretle talimat verilmesi halinde o oyuncu ikaz mı edilmeli, yoksa diskalifiye mi edilmelidir?

Karar - Bu şekilde işaretle veya sözle talimat verildiğini görür görmez hakemin gerekli tedbiri alması lazımdır. Eğer, hakem bu şekilde talimat verildiğini görmez ise oyuncular bu konuda onun dikkatini çekebilirler.

Olay 2 - Madde 30 (e)’de belirtilen şekilde oyuna ara verildiğinde veya oyun herhangi bir sebeple kesilip oyuncunun sahayı terk etmiş olduğu anda oyuncu talimat alabilir mi?

Karar - Evet. Oyuncunun sahada olmadığı bu gibi hallerde talimat verme hususunda herhangi bir kısıtlama yoktur.

AÇIKLAMA: Her türlü nasihat, bilgi ve emir verme talimat mahiyetindedir.

Madde 32 – Topların Değiştirilmesi

Topların belli bir oyun sayısından sonra değiştirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde, eğer kararlaştırılan doğru zamanda toplar değiştirilmemiş ise, normal olarak yeni toplarla hangi oyuncu (veya çift) servis atacak idi ise, yeniden servis atma sırası ona (veya onlara) geldiğinde hata düzeltilir ve toplar değiştirilir. Bundan sonra da, daha önce kararlaştırılmış oyun sayısına göre top değişimi yapılmasına devam olunur.


II. Çiftler Oyunu

Madde 33 – Çiftler Oyunu

Aşağıdaki istisnalar dışında, yukarıda belirtilen kurallar çiftler oyununda da aynen geçerlidir.

Madde 34 – Çiftler Sahası


Çiftler oyununda saha 10.97 m. genişliktedir, yani, her iki yanda tekler oyunundaki sahadan 1.37şer metre daha geniştir ve iki servis çizgisinin arasında kalan tekler yan çizgilerine servis yan çizgileri denir.

Bunun dışında, saha 1. Maddede tanımlanan şekildedir. Ağın her iki yanındaki ana çizgi ile servis çizgileri arasında kalan tekler yan çizgileri arzu edildiği taktirde kaldırılabilir.

Madde 35 – Çiftlerde Servis Atma Sırası

Servis atma sırası her setin başlangıcında aşağıdaki şekilde kararlaştırılır.

Her setin ilk oyununda, servis atma sırası kendisinde olan çift, eşlerden hangisinin servisi atacağını kararlaştırır. Rakip çift de, ikinci oyun için aynı şekilde hangi eşin servis atacağını kararlaştırır. Birinci oyunda servis atan oyuncunun eşi üçüncü oyunda, ikinci oyunda servis atan oyuncunun eşi de, dördüncü oyunda servis atar ve setin müteakip oyunlarında aynı sıraya uyularak servis atılır.

Olay 1 - Bir çiftler maçında oyunculardan biri maç saatinde gelmemişse ve onun eşi, rakip oyunculara karşı tek başına oynamasına izin verilmesini isterse, bu mümkün müdür?
Karar - Hayır.

Madde 36 – Çiftlerde Servis Karşılama Sırası


Servis karşılama sırası her setin başlangıcında aşağıdaki şekilde kararlaştırılır.

Her setin ilk oyununda, servis karşılama sırası kendisinde olan çift, eşlerden hangisinin ilk servisi karşılayacağını kararlaştırır ve aynı eş tüm set boyunca her tek sayılı oyunda ilk servisi karşılamaya devam eder.

Rakip çift de aynı şekilde, ikinci oyunda ilk servisi hangi eşin karşılayacağını kararlaştırır ve o eş tüm set boyunca her çift sayılı oyunda ilk servisi karşılamaya devam eder. Eşler, her oyun esnasında münavebe ile servisi karşılar.

Olay 1 - Çiftler oyununda servis atanın eşi veya karşılayanın eşi, karşılayanın görüşünü engelleyecek bir şekilde durabilir mi?
Karar - Evet. Servis atanın eşi veya karşılayanın eşi ağın kendilerine ait tarafında, sahanın içinde veya dışında dilediği yerde durabilir.

Madde 37 – Çiftlerde Servis Atma Sırasında Yanlışlık Yapılması

Eşlerden biri sıra kendisinde olmadığı halde servis atarsa, bu yanlışlık fark edildiği taktirde asıl servis atma sırası kendisinde olan eş servis atar. Fakat, bu yanlışlığın fark edilmesinden önce alınmış olan tüm puanlar ve yapılmış hatalar geçerli sayılır.

Böyle bir yanlışlığın fark edilmesinden önce bir oyun tamamlanmışsa, bu taktirde, servis atma sırası bu değişikliğe uygun olarak devam eder.

Madde 38 – Çiftlerde Karşılama Sırasında Yanlışlık Yapılması

Bir oyunda karşılayanlar tarafından karşılama sırası değiştirilirse, bu yanlışlığın anlaşıldığı oyunun sonuna kadar bu değişiklik devam eder. Fakat, o sette, servis karşılayacakları müteakip oyunda, eşler tekrar asıl karşılama sıralarına uyarlar.

Madde 39 –Çiftlerde Servis Hatası

Madde10’da belirtilen durumlarda veya topun servis atanın eşine yahut onun giydiği veya taşıdığı herhangi bir şeye değmesi halinde servis hatalıdır. Fakat, servis atıldıktan sonra top yere düşmeden önce karşılayana veya onun giydiği yahut taşıdığı bir şeye değerse servis atan puanı kazanır. Madde 14 (a) hükmü saklıdır.

Madde 40 – Çiftlerde Topa Vuruş Tarzı

Rakip çiftlerden biri veya diğeri tarafından topa münavebe ile vurulur ve bu kurala aykırı olarak, oyunculardan birinin top oyunda iken kendi eşi vurduktan sonra topa raketiyle değmesi halinde o puanı rakipleri kazanır.

NOT: Aksi belirtilmediği taktirde, işbu kurallardaki erkeklerle ilgili hükümler, kadınlar için de aynen geçerlidir.

 

Basitçe kuralları öğrenmek isteyenler için tenis oyun kurallarına genel bir bakış: Oyunun temel mantığı, topu raket kullanarak, çizgilerle sınırlanmış alan içine bir defa sekerek veya hiç yere değmeden rakip sahanın çizgilerle belirlenmiş alana rakibinin karşılayamayacağı şekilde atabilmektir. Servise kiminle başlanacağı para atışı veya raket çevirme yöntemiyle belirlenir. Oyun, ilk servis atma hakkını kazanan oyuncunun, kendi yarı sahası dip çizgisi (baseline) arkasının sağından, rakip sahanın çaprazındaki sağ servis alanına servis atması ile başlar. Servis karşılayan topun yere bir kez çarpıp sektikten sonra karşı alana topu vurabilir. Başarısız servis atışlarına "hata" (Fault) denir. Her puan için iki servis atma hakkı vardır. Servis atışı fileye çarpıp, servis sahası içine düşmüşse buna "let" denir. Fakat bu hata (fault) değildir; servis tekrar edilir. Servisin let durumunda bir sınırlama yoktur. İkinci servis atışında da hata yapılırsa, ikinci hata (Çift Hata-Double Fault) olur ve sayıyı rakip oyuncu alır. Servis atışı sırasında topa vurana kadar, oyun alanı çizgileri ihlal edilirse, buna ayak hatası (Foot Fault) denir. Ayak hatası yapıldığında, bu bir hata olarak kabul edilir ve ikinci servis hakkı kullanılmak zorunda kalınır. Hatanın tekrarı durumunda sayı rakip oyuncunun olur. Ayrıca;    

 • Topu filenin üzerinde rakip sahaya atamazsanız
 • Topu rakip sahanın sınırları dışına vurursanız
 • Topa yerde bir defa sektikten sonra vuramazsanız, (yani iki kez sekerse)
 • Top raketinize birden fazla değerse, puan kaybedersiniz.

Sayı alındıktan sonra, servis atan bu sefer kendi sahasının dip çizgisi arkasının solundan, yine rakip sahanın çaprazındaki sol servis alanına servis atar, bu sayı kazanıldıkça bir sağdan bir soldan oyun bitene kadar devam eder. Sonraki oyunda, servis atma hakkı diğer oyuncuya geçer. Toplamları tek sayı olan oyunlarda saha değişimi yapılır. Servis karşılama dışında, top yerde sekmeden de vurularak karşı alana atılabilir. Topun oyun çizgileri üzerine çarpması durumunda oyun devam eder. Topun çizgilerle sınırlanan alanın dışına atılmasına ise "out" denir.

Bir set 6 oyundan oluşur. Teniste, özel turnuvalar hariç, erkekler beş set, bayanlar 3 set oynar. Bir oyunda puanlar; Love (0) -15 - 30 - 40 ve Oyun şeklindedir. İlk sayıyı alan 15, ikinci sayıyı alan 30, üçüncü sayıyı alan 40 olarak sayılır. 40 dan sonra alınan sayının rakamsal sembolü yoktur ve direk oyun olarak (game) adlandırılır. 40-40 (Deuce, berabere) durumunda(berabere durumunda 40 ar veya 40-40 denmez), oyun berabere olur ve bundan sonraki ilk sayıyı alan avantaj (Advantage) kazanır. Bu durumda oyun, oyunculardan biri diğerine iki puan üstünlük kurana kadar devam eder.

Çiftlerde de puanlama, oyun ve set kuralları aynıdır. Servis atma sırası, servisi atma hakkı kazanan çiftlerin aralarında anlaşması ile belli olur. İlk oyun bittikten sonra, servis rakip çifte geçer. Üçüncü oyunda, servisi ilk kullanan çifte sıra geldiğinde, servis atmayan oyuncu servis kullanır ve bu dönüşümlü olarak servis sırası bu şekilde devam eder.

Çiftlerde servis karşılama sırası, her setin başında kararlaştırılır. Eşler her oyun esnasında dönüşümlü olarak servisi karşılar.

Tie-Break Kuralı: Oyunlarda 6-6 lık bir durum olduğunda, setin galibini belirleyecek bir oyun oynanır ve buna "Tie-Break" uygulaması denir. Tie-Break oyununda sayılar 1-2-3-4-5-6-7 olarak sayılır. İlk 7 sayısına ulaşan veya iki sayı üstünlüğü alan oyunu alır. Aksi halde iki sayı farka kadar oyun devam eder. Set 7/6 (7/5) olarak kaydedilir. Bunun anlamı, set 7/6 ve son oyun tie-breakte 7/5 kazanıldı demektir. Tie-Break oyununda normal servis sırası gelen oyuncu sağdan bir servis atar. Sayıdan sonra servis sırası karşıdaki oyuncuya geçer. Karşıdaki oyuncu da soldan ve sağdan olmak üzere iki servis atar ve servis sırası gelen, ikişer servis kullanmak kaydıyla oyun sonuna kadar devam eder. Toplamı 6 olan sayıda saha değişimi yapılır. Tie-Break kuralı hem teklerde hem de çiftlerde aynıdır.

Kısa kurallar eğitim.com sayfasından alınmıştır.


tennis clinic
Kurallarla ilgili yapılan değişiklikleri sizlere bildirmeye çalışacağız...

 


Saha, 23.77 m. uzunluğunda ve 8.23 m. genişliğinde dikdörtgen şeklindedir.

Saha, ortasından boydan boya bir ağ ile ikiye bölünür. Ağ, çapı en çok 0.8 cm. olan bir ip veya metal kabloya asılır ve iki ucu, kenarları 15 cm.den fazla olmayan, kare şeklinde veya 15 cm. çapında yuvarlak iki adet direğe raptedilir veya tepelerinden geçirilir. Direklerin yükseklikleri, ip veya metal kablonun üst noktasından 2.5 cm.den fazla olmamalıdır. Direkler, merkezleri sahanın her iki yanından 0.91 m. olacak şekilde dikilmelidir. İp veya metal kablonun üst seviyesi, yerden 1.0 m yükseklikte olacak şekilde ayarlanacaktır.

Korta genel bakış, oyuncular, hakemler ve çizgiler...

Birleşik haldeki tekler ve çiftler sahası, (34.maddeye bakınız) çiftler ağı gerilmek suretiyle tekler için kullanılırken, “Tekler Direkleri” denilen direkler vasıtasıyla ağ desteklenerek1.07 m. yükseklikte durması sağlanır. Bu tekler direkleri kare kesitinde ise kenarları, daire ise çapları 7.5 cm.den fazla olmamalıdır. Tekler direkleri, merkezleri tekler sahasının her iki kenarından 0.91 m. uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilir.

Ağ, iki direk arasındaki boşluğu tamamen kaplayacak şekilde gerilmeli topun arasından geçmesini önleyecek şekilde küçük delikler olmalıdır. Ağın yüksekliği, orta noktasında 0.91 m. olacak şekilde tamamen beyaz renkli ve 5 cm. eninde bir şerit (kayış) ile gergin olarak sarkacak biçimde zemine tespit edilir. Ağın üst kısmındaki ip veya metal kabloyu kaplamak üzere, 5 cm.den dar ve 6.3 cm.den geniş olmamak şartıyla tamamen beyaz renkli bir bant bir baştan diğerine ağın üst kısmına geçirilir. Ağ, şerit (kayış), bant ve tekler direklerinin üzerine reklam konulamaz.

Kortun köşesi, dışta çiftler yan çizgisi, içte ise tekler yan çizgileri aynılarından oyuncunun sağında da var. üzerinde durduğu ise arka çizgi. Genelde sol taraftan servis karşılarken beklemek için ideal yerlerden. Servis ve karşılama ile ilgili ayrıntılar tenis teknikleri bölümünde..

Sahayı çevreleyen çizgilerden uçtaki çizgilere ana çizgiler, kenardakilere yan çizgiler denir. Ağın her iki tarafında 6.40 m. uzaklıkta ve ağa paralel olarak servis çizgileri çizilir. Ağın her iki tarafında son çizgileri ile yan çizgiler arasında kalan boşluk, yan çizgilere paralel 5 cm. eninde bir çizgi ile iki eşit parçaya bölünür. Bu çizgiye orta servis çizgisi, böldüğü parçalara da servis sahaları denir. Ana çizgilerin orta noktasından sahanın içine doğru ve orta servis çizgisi izasında, 5 cm. eninde ve 10 cm. uzunluğunda, ana çizgilerle dik açı teşkil edecek biçimde birer çizgi çizilir. Bunlara orta işareti denir. Diğer çizgiler en az 2.5 cm., en çok 5 cm. eninde olmalıdır. Ana çizgilerin ise eninin 10 cm. den fazla olmaması şarttır. Tüm ölçüler, çizgilerin dış kenarları dikkate alınarak uygulanmalıdır. Tüm çizgilerin aynı renkte çizilmiş olması şarttır.

Filenin karşıdan görünümü, çiftler oyunu olacak şekilde direkler çiftler çizgisinin yanından konmuş, bu filede tekler maçı oynanacak olursa çift ile tek çizgisi arasına tekler sopaları konur(kırmızı çizgili yere).. Sarı ile çerçevelenmiş yer servis atılan iki kutudan size göre solda olanı. Oyun servis atanın sağdan başlayarak size görede sağ kutuya atması ile başlar (sarı çizgi ile belirtilen yer)

Sahanın arka kısımlarına reklam, tente veya diğer herhangi bir benzer madde konulduğu taktirde bunların beyaz, sarı veya diğer açık renkleri taşımaması lazımdır. Açık renkler, sadece oyuncuların görüşüne engel olmamak kaydı ile kullanıla bilinir.

Sahanın arka kısımlarında oturan çizgi hakemlerinin oturdukları iskemlelere reklam konulduğu taktirde, bunların beyaz veya sarı renkler taşımamaları gereklidir. Açık renkler, sadece oyuncuların görüşüne engel olmamak kaydı ile kullanıla bilinir.

AÇIKLAMA: Davis Kupası veya Uluslararası Federasyonun diğer resmi şampiyonalarında, ana çizgilerin arka kısımlarında 6.40 m. den ve yan çizgilerin kenarlarında da 3.66 m. den az olmamak üzere boş saha bırakılmalıdır. Çizgi hakemleri, sahanın arka kısmında 6.40 m.lik ve yan kısmında 3.66 m.lik boşlukların içinde yer alabilirler, ancak hiçbir şekilde bu boşluklara 91.4 cm. den daha fazla giremezler.

Madde 2 – Yarışma Sahasında Yer Alabilecek Diğer Tesisler

Sahada bulunması gereken ağ, direkler, tekler sopaları, ip veya metal kablo, şerit veya bant gibi daimi eşyalardan başka sahanın etrafını çevreleyen duvar, tel, set vs. ile sahada hakem, net hakemi, ayak hatası hakemi, çizgi hakemleri ve yerlerinde olmak kaydıyla top toplayıcıları ile bunların oturmaları için sabit yada taşınabilir koltuk veya sandalyeler ile tribünler bulunur.

AÇIKLAMA: Bu maddede belirtilen hakem kelimesi, hakem ile birlikte, sahada oturma hakkı olan kişileri ve bir yarışmanın idaresi için hakeme yardımcı olabilecek herkesi kapsamaktadır.

Madde 3 – Top

Topun dış yüzeyi muntazam olmalı ve beyaz veya sarı renkte olmalıdır. Eğer topun üzeri dikişli ise dikişler ipliksiz olmalıdır.

Topun çapı 6.35 cm. ila 6.67 cm. arasında ve ağırlığı da 56.7 gr. ila 58.5 gr. arasında olmalıdır.

Top, 254 cm. yükseklikten beton bir zemine bırakıldığında 135 cm. ila 147 cm. yüksekliğe zıplamalıdır.

tenis topu ile ilgili her şeyi tenis hakkında bölümünde (http://www.tenisklinik.com.tr/th_20.asp) bulabilirsiniz

8.165 kg.lık bir yük altında topun içeriye doğru deformasyonu (şekil değiştirmesi) 0.56 cm. ila 0.74 cm., aksi istikametteki deformasyonu da 0.89 cm. ile 1.08 cm. arasında olması gerekir. Bu iki deformasyon rakamı, topun üç ayrı eksenine tatbik edilen yük karşısında elde edilen ölçümlerin ortalaması olup iki ayrı ölçüm arasındaki farkın her defasında 1.08cm. den fazla olmaması gerekir.

Deniz seviyesinden 1.219 m.’nin üzerindeki oyunlarda yukarıda belirtilen özelliklere ilaveten iki ayrı tip top kullanıla bilinir. Bunlardan birincisinin tüm özellikleri yukarıda sayılanlara uygun olmakla birlikte zıplama özelliği 121.92 cm. ila135 cm. olmalı ve iç basıncı dış basınçtan fazla olmalıdır. İkincisinin de tüm özellikleri yukarıda sayılanlara uygun ve zıplama özelliği de 135 cm. ila 147 cm. arasında olmakla birlikte iç basıncının dış basınçla eşit seviyede olması ve o yarışmanın yapılacağı yükseklikte (irtifada) ve yarışmanın başlamasından önce en az 60 gün süreyle iklime alıştırılmış olmalıdır. Bu tip toplara genellikle sıfır basınçlı veya basınçsız top denilmektedir.

Zıplama, ölçü ve deformasyon testlerinin Ek-1’de belirtilen kurallara uygun olarak yapılması gerekir.

Madde 4 – Raket

Aşağıda belirtilen özelliklere uygun olmayan raketlerin kullanılması Tenis Kuralları bakımından uygun değildir.

tenis raketi ile ilgili her şeyi tenis hakkında bölümünde (http://www.tenisklinik.com.tr/th_24.asp) bulabilirsiniz

Raketin topa vururken topa temas eden yüzeyi düz olmalı ve bu yüzeyde teller hasır örgüsü biçiminde örülmeli (gerilmeli) ve her tel mutlaka çerçeveye bağlanmalıdır. Tellerin bu örülme biçimi raket yüzeyinin her yerinde muntazam olmalı ve tellerin sıklığı raketin her kısmında aynı olmalıdır. Tellerin sıklığı, özellikle merkezde, diğer kısımlardan az olmamalıdır. Tellerin aşınmasını kopmasını ve titreşimini önlemek amacıyla ve bu kullanım amacına uygun büyüklükte ve buna göre yerleştirilmek kaydı ile tellere ilaveler kona bilinir. Bunun dışında tellere herhangi bir şey takılamaz.

Raketin uzunluğu, sap kısmı dahil 81.28 cm. den fazla olmamalı, genişliği de 31.75 cm. den fazla olmamalıdır. Raketin tellerinin gerili olduğu yüzeyin boyu 39.37 cm. den, eni ise 29.21 cm. den fazla olmamalıdır.

Sapı ve telleri de dahil olmak üzere raketin üzerine herhangi bir şey takılamaz ve çıkıntı yapılamaz. Sadece tellerin aşınmasını, kopması ve titreşimini önlemek veya ağırlık dağılımını sağlamak amacıyla raket üzerine ilaveler konulabilir. Ancak bunlarında kullanma amacına uygun büyüklükte ve buna göre yerleştirilmek kaydıyla kabulü mümkündür.

Sapı ve telleri de dahil olmak üzere raketin şeklini değiştiren veya oyun esnasında ağırlık dağılımını değiştirmeye yarayan herhangi bir ilavenin yapılması yasaktır.

Uluslar arası Tenis Federasyonu, herhangi bir raketin veya prototipinin yukarıda belirtilen özelliklere sahip olup olmadığı ve kullanılıp kullanılamayacağı hususlarında yetkilidir. Bu konudaki kararları Uluslar arası Tenis Federasyonu resen alabileceği gibi herhangi bir talep üzerine, ilgili imalat firmaları, oyuncular, Ulusal Tenis Federasyonları veya bu konuyla ilgili herhangi bir kimsenin talebiyle de karar verebilir. Bu tip başvurular ve kararların alınabilmesi için gerekli formlar Uluslar arası Tenis Federasyonu Sekreteryasından temin edilebilir.

Olay 1 - Raketin topa temas eden yüzünde bir takım telden fazla tel gerilmesi mümkünmüdür?
Karar - Hayır. Madde metninden de açıkça anlaşılacağı gibi raketin yüzeyinin bir örnek telle örülmesi şarttır.

Olay 2 - Tellerin birden fazla yüzey teşkil edecek biçimde gerilmiş olması halinde raketin yüzeyinin düz olduğundan ve tellerin bir örnek gerilmiş olduğundan söz edile bilinir mi?
Karar - Hayır.

Olay 3 - Raketin tellerine, titreşim önleyici bir alet konula bilinir mi, eğer konulabilinirse bu nereye konulabilir?
Karar - Evet. Ancak böyle bir aletin örgü biçimindeki tellerin gerili olduğu yüzeyin dışında yer alması şarttır.

Madde 5 – Servis Atan – Karşılayan

Oyuncular karşılıklı olarak ağın her iki yanında dururlar. Topu ilk oyuna sokan oyuncuya Servis Atan, diğerine Karşılayan denir.

Olay 1 - Bir oyuncu topa vurmaya teşebbüs ederken, ağın üzerinden diğer tarafa geçerse:

 • Topa vurmadan önce,
 • Topa vurduktan sonra, o puanı kaybeder mi?

Karar - Her iki halde de puan kaybetmez, ancak, Madde 20/e gereğince, oyuncunun karşı oyuncuya ait sahayı çevreleyen çizgilerin içine değmemesi gerekir. Ayrıca, engelleme hali var ise rakip oyuncu Madde 21 ve 25 gereğince Hakemin karar vermesini isteye bilir.

Olay 2 - Servis atan, karşılayanın kendi sahasını çevreleyen çizgilerin içinde durmasını istemektedir. Bu önemlimidir?
Karar - Hayır. Karşılayan ağın kendisine ait tarafında istediği yerde durabilir.

Madde 6 – Saha Seçimi – Servis Sırası

İlk oyuna başlanırken saha seçimi ve servis atmak veya karşılamak hakkı kura ile kararlaştırılır. Kurayı kazanan oyuncu aşağıda belirtilen iki seçenekten birini seçer veya bunları seçmesini rakibinden ister.

 • Servis atmak veya karşılamak hakkı, ki bu durumda diğer oyuncu sahayı seçer, veya,
 • Sahayı seçer ki, bu durumda diğer oyuncu servis atmak veya karşılamak hakkını seçer.
Oyun başlamadan önce hakem yoksa oyuncular genelde kendi aralarında raketin üzerindeki bir işareti "yazı tura gibi kullanrak yer ve servis seçimi yaparlar"

Olay 1 - Bir maçın ertelenmesi veya durması halinde, yeniden başladığında oyuncuların yeni bir seçim hakkı varmıdır?
Karar - Evet. Kura aynen kalmakla beraber servis atma ve saha seçimi hususunda oyunculara seçme hakkı verilebilir.

Madde 7 – Servis

Servis atan, her iki ayağı ana çizginin gerisinde ve orta çizgi hizası ile yan çizgilerin hizası arasında olacak şekilde durur. Sonra top eliyle herhangi bir istikamette havaya atar ve yere düşmeden önce raketi vurur ve topla raketin birbirine değdiği anda servis atma hareketi tamamlanmış sayılır. Tek kolunu kullanmak zorunda olan oyuncular topu havaya atmak için raketlerini kullanabilirler.

Olay 1 - Bir tekler oyununda, servis atarken ana çizginin gerisinde, tek sahasının yan çizgisi ile çiftler sahasının yan çizgisi arasında kalan kısımda durulabilir mi?
Karar - Hayır.

Olay 2 - Eğer bir oyuncu servis atarken bir top yerine iki veya daha fazla top atarsa servisi kaybeder mi?
Karar - Hayır. Servis tekrarlanması istenir, fakat hakem hareketin kasten yapıldığını kabul ederse Madde 21’e göre hareket edebilir.

Madde 8 – Ayak Hatası

Servis atan, servisi atarken yürümek veya koşmak suretiyle durumunu değiştiremez. Servis atanın ilk duruş tarzını pek fazla değiştirmeyen cüzi ayak hareketleri “yürümek veya koşmak suretiyle durumunu değiştirmesi” olarak kabul edilemez.

Servis atan, servisi atarken ayaklarından hiç birini, ana çizginin gerisindeki ve orta çizgi ile yan çizgi hizası arasındaki alan dışında bir yere değdiremez.

“Ayaklar” kelimesi, bacağın ayak bileğinden aşağıdaki kısmı manasında kullanılmıştır.

Madde 9 – Servisin Atılması

Servis atılırken servis atan sırasıyla sağ ve sol sahanın arkasında durur, ancak, her oyunun başlangıcında sağ tarafta durarak servisi ortadan atması gerekir. Eğer sahanın yanlış tarafında durarak servis atılır ve durum fark edilmez ise bu şekilde yanlış atılmış olan servis veya servisler sonucunda alınan puanlar silinmez, ancak yanlışlık fark edilir edilmez düzeltilir.

Servis atıldığında, topun, rakip oyuncu geri çevirmeden önce, ağın üzerinden geçerek çaprazlama olarak karşı taraftaki servis sahasında yere değmesi veya bu servis sahasını çevreleyen çizgilerden birinin üzerine değmesi gerekir.

Madde 10 – Hatalı Servis

Aşağıdaki hallerde servis hatalı addedilir:

 • Servis atan, 7, 8, 9, (b) maddelere aykırı hareket ederse,
 • Topa vururken ıska geçerse,
 • Top, yere değmeden önce ağ, şerit veya bant dışında herhangi bir yere (daimi eşyalara) değerse.

Olay 1 - Servis atan, servis atmaya hazırlanırken topu yukarı doğru havaya attıktan sonra topa vurmaktan vazgeçerek onu tutarsa, bu hatamıdır?
Karar - Hayır.

Olay 2 - Çiftler sahasında, çiftler direkleri ve tekler sopaları tesis edilmiş vaziyette tekler oyunu oynarken, servis atışında top, bir tekler sopasına çarptıktan sonra doğru servis sahasına düşerse, bu hatamıdır veya servis tekrarlanır mı?
Karar - Servis hatalıdır, çünkü, çiftler direkleri, tekler sopası ve bunların arasında kalan ağ kısmı veya bant daimi eşyalardandır. (Madde 2 ve 10 ile Madde 24’deki açıklamaya bakınız.)

Madde 11 – İkinci Servis

Hatalı servisten sonra (eğer bu ilk hata ise), servis atan hatalı servis attığı yerden tekrar servis atar. Ancak, ilk servisi yanlış yerden atmış ise 9. Maddeye uygun olarak yalnız ikinci servisi diğer taraftan atmalıdır.

"1" arka çizgi, "2" numara tekler yan çizgisi aynısı karşıda da var, "3" çiftler yan çizgisi, "4" file, "5" servis atılan alanı sınırlayan servis çizgisi, "8" filenin her iki yanında servis kareleri, "7" servis atışını kullanmak için işaret

Olay 1 - Oyuncu yanlış sahadan servis atmış ve o puanı kaybetmiştir.Bundan sonra, yanlış sahadan servis attığını söyleyerek bunun hata olarak kabulünü isteyebilir mi?
Karar - Puan olduğu gibi kalır ve müteakip servis puan durumuna göre doğru sahadan atılır.

Olay 2 - Durum 15-15 dir ve servis atan yanlışlıkla sahanın solundan servis atmış ve puanı kazanmıştır. Bundan sonra sahanın sağından servis atar ve hata yapar. Bu anda yanlışlık anlaşılır. Aldığı puana hak kazanır mı? Müteakip servisi hangi taraftan atmalıdır?
Karar - Önceki puan aynen kalır. Servis atanın yaptığı hata da aynen kalır, müteakip servis sahanın solundan atılır. Puan durumu 30-15 dir.

Madde 12 – Servis Atma Zamanı

Karşılayan hazır olmadan servis atan servisi atmamalıdır. Eğer karşılayan servisi karşılamaya teşebbüs ederse, hazır olduğu kabul edilir. Bununla beraber, eğer karşılayan hazır olmadığını beyan etmişse, atılan serviste topun servis için tespit edilmiş olan sınırlar içinde yere değmediğini ileri sürerek hata kararı verilmesini isteyemez.

Madde 13 - Tekrarlama

Kurallara istinaden veya oyunun nizamı bozulduğu, kesildiği hallerde tekrarlama istendiğinde hallerde aşağıdaki şekillerde hareket edilir:

 • İstek sadece bir servise taalluk ediyorsa, o servis tekrarlanmalıdır.
 • İstek diğer herhangi bir hale taalluk ediyorsa, o puan tekrarlanmalıdır.

Olay 1 - Servis, Madde 14’de izah edilen sebepler dışında bir sebeple kesilmiştir. Bu durumda, sadece servis mi tekrarlanmalıdır?
Karar - Hayır, tüm puan tekrarlanmalıdır.

Olay 2 - Oyun esnasında top patlarsa, tekrarlanma mı istenmelidir?
Karar - Evet.

Madde 14 – Servisin Tekrarlanması

Aşağıdaki hallerde servis tekrarlanmalıdır:

 • Servis atıldıktan sonra top, ağa, banta veya şeride değerek doğru sahaya düşerse veya ağa, banta yahut şeride değdikten sonra, yer düşmeden önce karşılayana veya onun giydiği yahut taşıdığı bir şeye değerse,
 • Karşılayan hazır değilken servis atılır veya servis hatası yapılırsa.(Madde 12’ye bakınız.)

Tekrarlanma hallerinde, o servis sayılmaz ve servis atan tekrar servis atar, fakat servisin tekrarlanması bir önceki hatayı hükümsüz kılmaz.

Madde 15 – Servis Atma Sırası

Birinci oyun bittikten sonra müteakip oyunda, karşılayan servis atar, servis atanda karşılar ve bu şekilde maçın müteakip oyunlarda oyuncular münavebe ile servis atarlar. Eğer oyunculardan biri, sıra kendisinde olmadığı halde servis atmış ise, bu yanlışlık anlaşıldığı anda, aslında servis atma sırası kendisinde olan oyuncu servis atar.Ancak, bu yanlışlıktan önceki puanlar geçerli sayılır. Böyle bir yanlışlığın anlaşılmasından önce servis hatası yapılmışsa bu sayılmaz. Eğer böyle bir yanlışlık o oyun bittikten sonra anlaşılırsa, servis atma sırası, değişikliğe uğradığı şekli ile kalır.

Madde 16 – Saha Değiştirme

Oyuncular her sette birinci, üçüncü oyunlarda ve müteakip tek sayılı oyunlarda sıra ile karşılıklı saha değiştirirler. Aynı şekilde, her setin sonunda, o sette oynanan toplam oyun sayısı çift ise müteakip setteki birinci oyundan sonra saha değiştirilir.

Eğer bir yanlışlık yapılır ve oyuncular bu kuralda belirtilen sıraya uymazlarsa, yanlışlık anlaşıldığı anda kendilerine ait doğru sahaya geçerler ve bundan sonra kurala uygun olarak münavebe ile saha değiştirmeye devam ederler.

Madde 17 – Oyunun Devamlılığı

Servis atıldığı andan itibaren top oyundadır ve bir hata veya tekrarlamaya işaret edilmediği sürece de, puan alınıncaya kadar oyunda kalır.

Olay 1 - Bir oyuncu topu doğru olarak geri çeviremez. Fakat hakemce hiçbir puan çağrısında bulunulmadığından top oyunda kalır. Oyun devam edip o puanın oynanmasından sonra diğer oyuncu puanın kendisine ait olduğunu iddia edebilir mi?
Karar - Hayır. Rakibin bu olaydan dolayı engellenmemiş olması şartı ile hatalı durumdan sonra oyuncuların oyuna devam etmesi halinde artık o hatalı durum sebebiyle puan iddiasında bulunamaz.

Madde 18 – Servis Atanın Puan Kazanması

Aşağıdaki hallerde servis atan puanı kazanır:

 • 14. Madde gereğince tekrarlanma hali yoksa, servis atıldıktan sonra top yere düşmeden önce karşılayana veya onun giydiği yahut taşıdığı bir şeye değerse,
 • Karşılayan, 20. Maddede belirtilen başka bir sebeple puanı kaybederse.

Madde 19 – Karşılayanın Puan Kazanması

Aşağıdaki hallerde karşılayan puanı kazanır:

 • Servis atan üst üste iki hatalı servis atarsa,
 • Servis atan, 20. Maddede belirtilen başka bir sebeple puanı kaybederse.

Madde 20 – Puan Kaybedilmesi

Bir oyuncu aşağıdaki hallerde puanı kaybeder:

 • Top oyunda iken üst üste iki defa yere düşmeden önce onu ağın üzerinden doğrudan doğruya karşı sahaya gönderemezse “Madde 24 (a) veya (c) şıklarında belirtilen haller hariç”,
 • Karşı sahaya gönderdiği top, rakibin sahasını çevreleyen çizgilerin dışında, daimi eşyalara veya herhangi bir şeye çarparsa yahut rakibinin sahasının dışına düşerse “Madde 24 (a) veya (c) şıklarında belirtilen haller hariç”,
 • Sahanın dışında iken dahi olsa, top yere düşmeden topa vurup da (vole) onu karşı sahaya gönderemezse,
 • Topla oynarken kasten onu raketinin üzerinde taşırsa veya raketiyle yakalarsa yahut kasten topa raketiyle birden fazla dokunursa,
 • Top oyunda iken, kendisi veya raketi(elinde iken veya değilken) yahut giydiği veya taşıdığı herhangi bir şey, ağa, direklere, tekler sopalarına, ipe veya metal kabloya, şerit, bant yahut rakibinin sahasına değerse,
 • Top ağı geçmeden havada iken (vole) vurursa,
 • Top oyunda iken, elinde (veya ellerinde) ki raket haricinde, kendisine veya giydiği yahut taşıdığı bir şeye değerse,
 • Raketini topa doğru atarak topa vurursa,
 • Puanın oynanması sırasında kasten veya maddeten raketinin biçimini bozarsa.

Olay 1 - Servis atma sırasında, servis atanın raketi elinden kayarak ağa doğru uçsa ve top henüz yere değmeden önce raket ağa değerse, bu bir servis hatasımıdır, yoksa o oyuncu puan mı kaybeder?
Karar - Top oyunda iken raketi ağa değdiği için servis atar o puanı kaybeder. (Madde 20 (e))

Olay 2 - Servis atarken, top karşı sahada, istenilen servis sahasının dışına düştükten sonra servis atanın raketi elinden kayarak havada uçup ağa değse, bu durumda servis atan o puanı kaybeder mi?
Karar - Raket ağa değdiği esnada top oyundan çıkmış olduğundan bu bir servis hatasıdır.

Olay 3 - A ve B, C ve D’ye karşı oynamaktadır ve A, D’ye servis atmaktadır. Servis atılırken C, top yere düşmeden önce ağa değer. Bundan sonra topun servis sahasının dışına düşmesi sebebiyle hata olduğu söylenir. C ve D bu puanı kaybederler mi?
Karar - Hata kararı yanlıştır. Zira hata kararının verilebilmesinden önce C ve D zaten o puanı kaybetmişlerdir, çünkü top henüz oyunda iken C ağa değmiştir.(Madde 20 (e))

Olay 4 - Top oyunda iken oyunculardan biri ağın üzerinden sıçrayarak rakibinin sahasına geçebilir mi, bu halde cezalandırılır mı?
Karar - Hayır. O puanı kaybeder. (Madde 20 (e))

Olay 5 - A ağın üzerinde topa keserek vurur ve top rakibinin sahasına çarparak A’nın sahasına geri gelir..Topa yetişemeyen B, raketini fırlatarak topa vurur. Raket ve top birlikte ağın diğer tarafındaki A’nın sahasına düşerler. A geri çevirmek için topa vurur, ancak top B’nin sahasının dışına düşer. Bu durumda B o puanı kazanır mı, kayıp mı eder?
Karar - B puanı kaybeder.(Madde 20 tel ve top)

Olay 6 - Atılan serviste top yere düşmeden önce servis sahasının dışında durmakta olan bir oyuncuya çarpar. O oyuncu puanı kazanır mı, kayıp mı eder?
Karar - Kendisine top çarpan oyuncu puanı kaybeder.(Madde 20 (g)) Madde 14 (a)’da öngörülen durum müstesnadır.

Olay 7 - Sahanın dışında duran bir oyuncu, sahanın dışına düşeceği şüphesiz olan topa havada iken vurur (vole) veya eliyle onu tutar ve o puanın kendisine verilmesini ister.
Karar - Hiçbir halde puan iddiasında bulunamaz. Şöyle ki:

 1. Topu yakalamışsa Madde 20 (g) gereğince o puanı kaybeder.
 2. Topa havada vurmuş (vole) ve kötü bir şekilde karşı tarafa iade etmişse Madde 20 (C) gereğince o puanı kaybeder.
 3. Topa havada vurmuş (vole) ve iyi bir şekilde karşı tarafa iade etmişse oyun devam eder.

Madde 21 – Rakibi Engellemek

Bir oyuncu rakibinin topa vurmasına mani olacak bir hareket yaptığı taktirde; bu hareketi kasti ise o puanı kaybeder, istemeyerek yapmışsa o puan yeniden oynanır.

Olay 1 - Rakibi topa vururken ona dokunan bir oyuncuya ceza verilir mi?
Karar - Hayır. Ancak, hakem gerek görürse 21. Maddeye göre hareket eder.

Olay 2 - Topun ağın üzerinden geriye sıçradığı hallerde ilgili oyuncu topa vurabilmek için ağın üzerinden uzanabilir. Oyuncunun bu hareketi yapmasına rakibi tarafından engel olunursa nasıl bir karar verilir?
Karar - Hakem, 21. Madde’ye göre engellenen oyuncuya puanı verebileceği gibi puanın yeniden oynanmasına da karar verebilir. (Madde 25’e bakınız)

Olay 3 - Topa istenmeyerek iki kez vurulması 21. Madde hükmü gereğince rakibi engelleme sonucu doğurur mu?
Karar - Hayır.

Madde 22 – Topun Çizgilere Düşmesi

Bir çizginin üzerine düşen top, o çizginin çevrelediği sahanın içine düşmüş gibi kabul edilir.

Madde 23 –Topun Daimi Eşyalara Değmesi

Top yere düştükten sonra (ağ, direkler, tekler sopaları, ip veya metal kablo,şerit veya bant dışında) bir daimi eşyaya değmişse, topa vurmuş olan oyuncu; yere düşmeden önce değmişse rakibi puanı kazanır.

Olay 1 - Bir vuruşta top hakeme veya onun oturduğu yere çarpar. Oyuncu, topun sahanın içine gitmekte olduğunu ileri sürer.
Karar - O oyuncu puanı kaybeder.

Madde 24 – Topun Doğru Olarak Çevrilmesi

Aşağıdaki hallerde top doğru olarak geri çevrilmiştir ve oyun devam eder:

 • Top, ağ, direkler,tekler sopaları, ip veya metal kablo, şerit veya bant gibi üzerinden geçmesi gereken şeylerden birine değmek suretiyle sahanın içine düşerse,
 • Servis atılan veya geri çevrilen topun doğru sahanın içine düştükten sonra ağın üzerinden geri sıçraması yahut uçması halinde, topa vurma sırası kendisinde olan oyuncu Madde 20 (e)’de belirtilen kurallara aykırı olmak kaydı ile topa doğru olarak vurursa,
 • Direklerin veya tekler sopalarının dışında, ağın üst seviyesinin aşağısından veya yukarısından geriye çevrilen topun, direklere veya tekler sopalarına değmesi suretiyle dahi olsa doğru sahanın içine düşmesi halinde,
 • Bir oyuncunun, topa vurduktan sonra raketi ağın üzerinden, diğer tarafa geçtiği taktirde, topa istenilen doğru şekilde vurulmuş ve geri çevrilen top daha önce ağın üzerinden geçmişse,
 • Eğer top,servis atıldıktan sonra veya oyun içinde iken yerde duran diğer bir topa çarparsa ve buna rağmen oyuncu o topu geri çevirmeyi başarırsa.

AÇIKLAMA: Tekler sopaları konmak suretiyle bir çiftler sahasında tekler maçı oynanırken, çiftler direkleri ile bunlarla tekler sopaları arasındaki kısma isabet eden ağ, ip veya metal kablo ve bant daima eşya olarak kabul olunur ve bunlar tekler oyununun unsurları olarak kabul edilemez. Bu durumda, geri çevrilen top, tekler sopası ile bitişiğindeki çiftler direği arasındaki ağ ipinin altından geçerek ağ ipine, ağa veya çiftler direklerine değmeksizin oyun sahasına düşerse, bu, kurallara uygun bir vuruştur.

Olay 1 - Sahanın dışına gitmekte olan bir top, çiftler direğine veya tekler sopasına çarparak rakibin sahasına düşerse, bu vuruş kurallara uygun mudur?
Karar - Madde 10 (C) gereğince bu durum servis atılırken meydana gelirse hayır. Servis atışı dışında ise Madde 24 (a) gereğince vuruş geçerlidir.

Olay 2 - Bir oyuncunun raketi iki eliyle tutarak vuruş yapması kurallara uygun mudur?
Karar - Evet.

Olay 3 - Servis dışında veya oyun esnasında topun, sahada duran diğer bir topa çarpması sebebiyle o puan kazanılır mı?
Karar - Hayır. Oyun devam etmelidir. Eğer hakem oyunda olan asıl topun geriye çevrilip çevrilmediğini açıkça anlayamaz ise o puanı tekrarlatmalıdır.

Olay 4 - Bir oyuncu oyun esnasında birden fazla raket kullanabilir mi?
Karar - Hayır. Kuralların tümünde tek olarak gösterilmelidir.

Olay 5 - Bir oyuncu rakibinin sahasında duran top veya topların kaldırılmasını isteyebilir mi?
Karar - Evet. Fakat top oyunda iken değil.

Madde 25 - Topa Vurmanın Engellenmesi

Bir oyuncunun kendi kontrolü dışındaki bir sebepten dolayı vuruş yapması engellenmiş ise o puan tekrarlatılmalıdır. Sahadaki daimi eşyaların engellenmesi ve Madde 21 deki şartlar müstesnadır.

Olay 1 - Bir seyircinin engellenmesi sebebiyle topu geri çeviremeyen bir oyuncu o puanın tekrarlanması istenilebilir mi?
Karar - Eğer hakem, engellenmenin oyuncunun kontrolü dışındaki sebeplerden meydana geldiğine karar verirse evet. Yoksa engelleme sahadaki daimi eşyalardan veya zeminin bozukluğundan dolayı ise puan tekrarlatılmaz.

Olay 2 - Bir oyuncu servis atılırken olay 1de belirtilen şekilde müdahale edilerek engellenmiş ve servis hatası yapmıştır. Bunun üzerine hakem tekrarlamaya karar vermiştir. Bu durumda oyuncunun iki servis atma hakkı var mıdır?
Karar - Evet. Zira top oyunda iken engelleme olduğundan, sadece o vuruş değil, o puan tekrarlanmalıdır. Kuralın amacı budur.

Olay 3 - Bir oyuncu, rakibinin engellenmiş olduğunu zannettiğini ve bu sebeple topu geriye çevirmeyeceğini düşündüğünü ileri sürerek Madde 25’e istinaden tekrar isteyebilir mi?
Karar - Hayır.

Olay 4 - Oyundaki top havadayken başka bir topa çarparsa o vuruş geçerli olur mu?
Karar - Puan tekrarlatılmalıdır. Eğer, diğer top oyunculardan biri tarafından havaya atılmışsa Hakem, Madde 21’e göre karar verir.

Olay 5 - Eğer hakem veya yardımcılardan biri yanlışlıkla “HATA” veya “DIŞARIDA” (aut) kararı verdikten sonra bu yanlışlığı düzeltirse, hangi karar geçerlidir?
Karar - Eğer yanlış kararın söylenmesiyle oyunculardan hiç birinin oyunu engellenmemişse düzeltilen karar geçerlidir, aksi taktirde puan tekrarlatılır.

Olay 6 - Atılan birinci servis hatalıdır ve top yere düştükten sonra geriye sıçrayarak karşılayanın, atılmakta olan ikinci servisi karşılamasını engellemiştir. Karşılayan tekrarlanmasını isteyebilir mi?
Karar - Evet. Fakat topu sahadan kaldırma fırsatı varken kendi ihmaliyle kaldırmamışsa böyle bir istekte bulunamaz.

Olay 7 - Top sahadaki sabit veya hareket eden bir maddeye değerse o vuruş geçerli midir?
Karar - Vuruş geçerlidir. Bu kadar ki, sabit madde topun oyuna sokulmasından sonra sahaya gelmişse puan tekrarlatmalıdır. Eğer, oyundaki top sahanın sathında veya üzerinde boylu boyunca hareket eden bir maddeye çarparsa puan tekrarlanmalıdır.

Olay 8 - birinci servisin hatalı, ikinci servisin doğru olarak atıldığı bir avda. Madde 25 gereğince bir tekrarlatma kararı verme zorunluluğu doğsa veya hakem puana karar veremeyecek durumda olsa nasıl bir karar verilmelidir?
Karar - İlk servis için verilen “HATA” kararı iptal edilerek tüm puan yeniden oynatılır.

Madde 26 – Oyunda Puanlama Şekli

Puanlar 15, 30, 40, ve OYUN şeklinde verilir. Şöyle ki; Bir oyuncunun kazandığı ilk puanda 15, ikincisinde 30, üçüncüsünde 40 ve dördüncüsünde OYUN olarak sonuç (skor) söylenir. Bu şekilde, üst üste dört kez puan alan oyuncu bir OYUN kazanmış olur.

Ancak, her iki oyuncu karşılıklı üçer puan kazanmışlarsa sonuç “BERABERE” olarak söylenir ve müteakip puanı kazanan oyuncu ileri geçerek, sonuç onun lehine “AVANTAJ” (İLERİDE) olarak söylenir. Aynı oyuncu bir sonraki puanı da kazanırsa bir OYUN kazanmış olur. Eğer, müteakip puanı diğer oyuncu kazanmış ise sonuç tekrar “BERABERE” olur ve oyunculardan biri üst üste iki puan kazanıncaya kadar karşılaşma sürer ,ancak bu halde üst üste iki puanı kazanan oyuncu bir OYUN kazanmış olur.

Madde 27 – Sette Puanlama Şekli

Diğerinden (rakibinden) önce altı OYUN kazanan oyuncu (veya oyuncular) bir SET kazanır. Ancak, SET kazanabilmesi için mutlaka rakibine nazaran iki OYUN farklı üstünlük elde etmiş olması gereklidir ve bu fark sağlanıncaya kadar SET uzar.

Müsabakaların başlamasından önce ilan olunmak kaydı ile normal puanlı set sistemi yerine Tie-break (beraberliği bozma) puanlama sistemi uygulanabilir. Bu durumda, aşağıda belirtilen kurallar geçerlidir.

Müsabakalardan önce aksi kararlaştırılıp ilan edilmemiş ise, üç setlik maçlarda üçüncü set haricinde, ve beş setlik maçlarda beşinci set haricinde, normal olarak oynanan setlerde oyunlar 6 – 6 beraberliğe ulaştığı hallerde Tie-break sistemi uygulanır.

Tie-break uygulanan bir oyunda aşağıda belirtilen şekilde hareket edilir.

Tekler:

Rakibine nazaran iki puan farkla üstün olmak kaydı ile ilk önce 7 puan kazanan oyuncu o oyunu ve seti kazanır. Puanlarda 6 – 6 beraberlik halinde oyunculardan birisi diğerine iki puan farklı üstünlük elde edinceye kadar oyun uzar. Tie-break uygulanan oyunda puanlar adedi sayılar şeklinde verilir. (1,2,3,4,5,6,7,8,9)

Normal servis atma sırası hangi oyuncuda ise ilk puan için servisi o atar. İkinci ve üçüncü puanlarda servisi rakibi atar ve ondan sonrada oyun ve setin oyunculardan birisi tarafından kazanılmasına kadar her oyuncu münavebe ile, birbirini takip eden iki puan için servis atar.

Birinci puanda sahanın sağ tarafından başlamak üzere servis her puanda sırasıyla sahanın sağ ve sol tarafından atılır. Eğer sahanın yanlış tarafından durularak servis atılır ve durum fark edilmez ise ,bu şekilde yanlış yerden atılmış servis veya servisler sonucunda alınan puanlar silinmez ancak, yanlışlık fark edilir edilmez düzeltilir.

Her altı puanda bir oyuncular saha değiştirirler. Ayrıca, Tie-break uygulanan oyun sona erince de oyuncular saha değiştirmelidir.

Topların değişmesi bakımından Tie-break uygulanan oyun, bir oyun olarak sayılır. Şu kadar ki, top değiştirme sırası Tie-break’in başlangıcına rastlarsa, topların değiştirilmesi, müteakip setin ikinci oyuna kadar ertelenir.

Çiftler:

Çiftlerde de, teklerde uygulanan usul aynen geçerlidir. Servis atma sırası kendisinde olan oyuncu ilk puan için servisi atar. Ondan sonra da, oyun ve setin kazanılmasına kadar her oyuncu o setteki önceki sıraya uygun olarak eşi ve rakip çiftle dönüşümlü olarak birbirini takip eden iki puan için servis atar.

Servis Sırası:

Tie-break uygulanan oyunda ilk servisi atma sırası kendisinde olan oyuncu (veya çift) müteakip setin ilk oyununda servisi karşılar.

Olay 1 - Müsabakadan önce normal puanlama sisteminin geçerli olacağı ilan edilmiş olduğu halde yanlışlıkla Tie-break istemine göre oyun oynanır ise, oynan puanlar geçerlimidir?
Karar - Eğer yanlışlık ikinci puan için topun oyuna sokulmasından önce fark edilir ise ilk puan aynen sayılmak suretiyle yanlışlık derhal düzeltilir. Ancak, yanlışlık ikinci puan için topun oyuna sokulmasından sonra fark edilir ise oyun Tie-break sistemine göre devam eder.

Olay 2 - Müsabakadan önce Tie-break sisteminin geçerli olacağı ilan edilmiş olduğu halde yanlışlıkla normal puanlama sistemine göre oyun oynanır ise, oynanan puanlar geçerlimidir?
Karar - Eğer yanlışlık ikinci puan için topun oyuna sokulmasından önce fark edilir ise ilk puan aynen sayılmak suretiyle yanlışlık derhal düzeltilir. Ancak, yanlışlık ikinci puan için topun oyuna sokulmasından sonra fark edilir ise oyun normal puanlama sistemine göre devam eder. Müteakip oyunlarda durum 8-8, 10-10 veya daha yüksek bir çift sayı beraberliğine ulaştığı taktirde, müteakip oyun Tie –break sistemine göre oynanır.

Olay 3 - Tie-break sistemi uygulanan bir tekler veya çiftler oyununda, oyunculardan biri, kendi sırası olmadığı halde servis atarsa, servis sırası oyunun sonuna kadar bu yanlış sıraya göre mi devam eder?
Karar - Eğer o oyuncu servis atma hakkını kullanarak tamamlamış ise, servis atma sırası oyunun sonuna kadar bu yanlış sıraya göre devam eder. Eğer yanlışlık, o oyuncunun servis atma hakkını tamamlamasından önce fark edilir ise yanlışlık derhal düzeltilir, oynanmış puanlar muhafaza edilir.

Madde 28 –Set Sayıları

Maçlar, erkeklerde en fazla 5, kadınlarda ise en fazla 3 set üzerinden oynanır.

Madde 29 –Saha Görevlilerinin Vazifeleri

Hakem ile idare olunan maçlarda, onun kararı kesindir. Aynı zamanda Başhakem bulunduğu taktirde, Hakemin kuralların uygulanışa ilişkin kararları hakkında Başhakeme başvurabilir ve bu durumlarda Başhakemin kararı kesindir.

Çizgi hakemi, ağ hakemi, ayak hatası hakemi gibi yardımcıların görevlendirildiği maçlarda, bunların kendi görevli bulundukları hususlarda somut bir pozisyonun değerlendirmesine dair kararları kesindir; ancak, Hakem açık bir hata yapıldığını görürse yardımcısının o kararını değiştirebilir veya o puanı tekrarlattırabilir. Yardımcılarından biri karar vermekte tereddüde düşerse, durumu derhal hakeme bildirmelidir ve hakem karar vermelidir. Bir pozisyon hakkında hakem karar vermekte tereddüde düşerse puanı tekrarlattırmalıdır.

Davis Kupası maçlarına veya sahada Başhakemin bulunduğu diğer takım müsabakalarında, Başhakem herhangi bir puanın tekrarlattırılması için talimat verebilir.

Başhakem, hava şartları veya zeminin durumu yahut karanlık olması sebepleriyle her zaman bir maçı ertelemeye yetkili ve mezundur. Herhangi bir erteleme halinde, Başhakem ve oyuncular aksini kararlaştırmazlar ise, önceki skor ve oyuncuların sahadaki duruş yerleri aynen muhafaza edilir.

Olay 1 - Hakemin tekrarlatma kararı verdiği bir durumda, oyunculardan biri puanın tekrarlanmaması gerektiğini iddia etmektedir. Bu durumda, Başhakem’den karar vermesi istenebilir mi?
Karar - Evet. Tenis kurallarının belli bir pozisyona uygulanması hususunda birinci derecede karar mercii Hakemdir. Bununla beraber, Hakemin Tereddüde düşmesi veya bir oyuncunun onun kararına karşı Başhakem nezdinde itirazda bulunması hallerinde Başhakemin karar vermesi gerekir ve onun kararı kesindir.

Olay 2 - Bir top için “DIŞARIDA” (out) kararı verildikten sonra oyunculardan biri o topun içeride olduğunu iddia etmektedir. Bu durumda Başhakem karar vere bilir mi?
Karar - Hayır. Bu durum, sahada meydana gelen somut bir pozisyonun gerçekte nasıl oluştuğu hususunda verilecek karara ilişkin olup sahada bulunan görevlilerin (Hakem ve yardımcıları) verecekleri karar kesindir.

Olay 3 - Bir puanın oynanmasından sonra hakem, o puanın oynanması sırasında bir çizgi hakeminin açıkça hata yapmış olduğunu ileri sürerek onun kararını değiştirebilir mi?
Karar - Yapılan hatayı derhal (anında) belirtmedikçe veya bunun diğer oyuncuyu engellediğine karar vermedikçe, Hayır.

Olay 4 - Bir çizgi hakemi bir top için “DIŞARIDA” kararı verir. Hakem, pozisyonu açıkça görmemiş olmakla beraber topun içeride olduğunu zannetmektedir. Bu durumda hakem, çizgi hakeminin kararını değiştirebilir mi?
Karar - Hayır. Hakem, yardımcılarının kararlarını ancak, o kararın her türlü şüpheden uzak bir şekilde yanlış olduğuna kanaat getirdiği taktirde değiştirebilir. Bir çizgi hakeminin içeride olduğuna karar verdiği top hakkındaki kararını değiştirebilmesi için, o topun çizgini dışına değdiğini ve çizgi ile topun izi arasında bir mesafe olduğunu görmüş olması; bir çizgi hakeminin “DIŞARIDA” veya “HATA” şeklinde verdiği kararını değiştirebilmesi için de, o topun çizginin üzerine veya içine düşmüş olduğunu görmüş olması gereklidir.

Olay 5 - Hakemin puan kararı vermesinden sonra bir çizgi hakemi kendisinin söylemiş olduğu kararını değiştirebilir mi?
Karar - Evet. Bir çizgi hakeminin hata yaptığını anladığı anda, derhal olmak kaydı ile hatasını düzeltmesi şarttır.

Olay 6 - Bir oyuncunun geri çevirdiği topun “DIŞARIDA” olduğunu çizgi hakemi belirttikten sonra oyuncu o topun içeride olduğunu iddia ederek itiraz etmektedir. Bu durumda, hakem, çizgi hakeminin kararını değiştirebilir mi?
Karar - Hayır. Hakemin, bir oyuncunun itirazı veya karşı çıkması üzerine karar değiştirmesi asla mümkün değildir.

Madde 30 – Oyunun Devamlılığı ve Ara Verme

Aşağıdaki şartlar da dikkate alınmak kaydı ile, oyun ilk servisin atılmasından, maçın tamamlanmasına kadar kesintisiz devam eder.

 • Birinci servisin HATA olması halinde, servis atan hiçbir gecikmeye meydan vermeksizin ikinci servisi atmalıdır. Karşılayan, makul ölçüler içerisinde servis atana bağımlı olup servis atanın servis atmaya hazır olduğu anda karşılayanın da karşılamaya hazır olması gereklidir.
  Oyuncuların saha değiştirmesi sırasında, son oyunun bitiminde topun oyundan çıkması ile müteakip oyunun başlaması için topun servisle oyuna girmesi arasında en fazla 1.5 dakika süre geçebilir.
  Oyunun devamlılığını engelleyici bir durumun olup olmadığına karar verme yetkisi hakeme aittir.
  İki puan arasında hiçbir şekilde 25 saniyeden fazla süre geçemez. Uluslar arası Tenis Federasyonu tarafından kabul edilen takım müsabakaları ve uluslar arası müsabaka düzenleyicileri, bu 25 saniyelik sürenin daha az olmasını kararlaştırabilirler.
 • Bir oyuncunun kuvvetini kazanmasına, nefeslenmesine veya fizik kondisyonunun düzelmesine imkan vermek amacıyla oyuna ara verilmesi, ertelenmesi veya müdahale edilmesi kesinlikle yasaktır. Ancak, bir kaza veya sakatlık sebebiyle bir oyuncunun derhal oyuna devam edemeyecek hale gelmesi durumunda hakem, bir defaya mahsus olmak üzere üç dakikalık ara verebilir. Uluslar arası Tenis Federasyonu tarafından kabul edilen takım müsabakaları ve uluslar arası müsabaka düzenleyicileri, bu bir defalık üç dakikalık ara verme süresini beş dakikaya uzatabilirler.
 • Oyuncunun kontrolü dışındaki bir sebepten ötürü giysileri, ayakkabısı veya düğer teçhizatı (raket hariç), onun oyuna devamını imkansız kılacak veya arzu edilmeyecek bir şekilde düzeltilmesi mümkün olmayan bir hale geldiği taktirde, hakem tarafından bu durumun düzeltilmesine yetecek bir süre oyuna ara verilebilir.
 • Hakem, gerekli gördüğü zaman ve münasip göreceği süre ile oyuna ara vermeye veya ertelemeye yetkilidir.
 • Üçüncü setten veya kadınlarda ikinci setten sonra oyunculardan her birinin dinlenme hakkı vardır. Bu dinlenme süresi 10 dakikayı geçemez ancak, 15 derece kuzey ve 15 derece güney paralelleri arasında yer alan ülkelerde bu süre 45 dakikadır. Bundan başka, oyuncuların kontrolü dışındaki haller dolayısıyla icap ettiği taktirde, hakem lüzum gördüğü bir süre için oyuna ara verebilir.
  Eğer oyuna ara verilmiş ve daha sonraki bir gün tekrar başlanmışsa bu taktirde, ancak o sonraki gün oynanan üçüncü setten (kadınlarda ikinci setten) sonra dinlenme süresi verilebilir, yarıda bırakılmış bir setin tamamlanması halinde o set bir tam set olarak nazara alınır.
  Eğer oyuna ara verilmiş ve aynı gün 10 dakikadan daha uzun bir süre sonra tekrar başlanmışsa bu taktirde, ancak kesintisiz olarak birbirini takiben oynanan üç setten (kadınlarda iki setten) sonra dinlenme süresi verilebilir, yarıda bırakılmış bir setin tamamlanması halinde o set bir tam set olarak nazara alınır.
  Her millet veya tertip komitesi, Uluslar arası Tenis Şampiyonaları (Davis Kupası ve Federasyon Kupası) dışında, kendi ülkesinde yapılacak turnuvalar, maçlar ve müsabakalarda uygulanacak kurallarda, işbu fıkrada belirtilen şartları değiştirmekte veya tamamen kaldırmakta serbesttir.
 • Turnuva tertip komiteleri, önceden ilan etmek şartıyla ve 5 dakikadan fazla olmamak kaydı ile, maçlardan önceki oyuncuların ısınma sürelerini kararlaştırmaya yetkilidirler.
 • Ceza puanlama sistemlerinin yürürlükte olduğu müsabakalarda hakemin bu sistemler hükümlerine uygun karar vermesi zorunludur.
 • Oyunun devamlılığına ilişkin prensip ve kurala aykırı davranış halinde, hakem önceden ikazda bulunmak kaydıyla kuraldışı davranan oyuncuyu diskalifiye edebilir.

Madde 31 – Kaptanlık ve Talimat Verme

Takım müsabakalarında oyuncular saha değiştirirken, saha içinde oturan kaptanlarından talimat alabilirler. Ancak, Tie-break sırasında saha değiştirirken talimat verilmesi uygun değildir.

Bunun dışında hiçbir maç esnasında oyunculara talimat verilemez. Bu kural kat’i surette uygulanır ve buna aykırı davranış halinde, önceden ikaz edilmek suretiyle o oyuncu diskalifiye edilebilir.

Ceza puanlaması sisteminin yürürlükte olduğu müsabakalarda, hakem bu sisteme istinaden ceza uygulanır.

Olay 1 - Taciz edici şekilde olmaksızın işaretle talimat verilmesi halinde o oyuncu ikaz mı edilmeli, yoksa diskalifiye mi edilmelidir?
Karar - Bu şekilde işaretle veya sözle talimat verildiğini görür görmez hakemin gerekli tedbiri alması lazımdır. Eğer, hakem bu şekilde talimat verildiğini görmez ise oyuncular bu konuda onun dikkatini çekebilirler.

Olay 2 - Madde 30 (e)’de belirtilen şekilde oyuna ara verildiğinde veya oyun herhangi bir sebeple kesilip oyuncunun sahayı terk etmiş olduğu anda oyuncu talimat alabilir mi?
Karar - Evet. Oyuncunun sahada olmadığı bu gibi hallerde talimat verme hususunda herhangi bir kısıtlama yoktur.

AÇIKLAMA: Her türlü nasihat, bilgi ve emir verme talimat mahiyetindedir.

Madde 32 – Topların Değiştirilmesi

Topların belli bir oyun sayısından sonra değiştirilmesinin kararlaştırıldığı hallerde, eğer kararlaştırılan doğru zamanda toplar değiştirilmemiş ise, normal olarak yeni toplarla hangi oyuncu (veya çift) servis atacak idi ise, yeniden servis atma sırası ona (veya onlara) geldiğinde hata düzeltilir ve toplar değiştirilir. Bundan sonra da, daha önce kararlaştırılmış oyun sayısına göre top değişimi yapılmasına devam olunur.

II. Çiftler Oyunu

Madde 33 – Çiftler Oyunu

Aşağıdaki istisnalar dışında, yukarıda belirtilen kurallar çiftler oyununda da aynen geçerlidir.

Madde 34 – Çiftler Sahası

Çiftler oyununda saha 10.97 m. genişliktedir, yani, her iki yanda tekler oyunundaki sahadan 1.37şer metre daha geniştir ve iki servis çizgisinin arasında kalan tekler yan çizgilerine servis yan çizgileri denir.

Bunun dışında, saha 1. Maddede tanımlanan şekildedir. Ağın her iki yanındaki ana çizgi ile servis çizgileri arasında kalan tekler yan çizgileri arzu edildiği taktirde kaldırılabilir.

Madde 35 – Çiftlerde Servis Atma Sırası

Servis atma sırası her setin başlangıcında aşağıdaki şekilde kararlaştırılır.

Her setin ilk oyununda, servis atma sırası kendisinde olan çift, eşlerden hangisinin servisi atacağını kararlaştırır. Rakip çift de, ikinci oyun için aynı şekilde hangi eşin servis atacağını kararlaştırır. Birinci oyunda servis atan oyuncunun eşi üçüncü oyunda, ikinci oyunda servis atan oyuncunun eşi de, dördüncü oyunda servis atar ve setin müteakip oyunlarında aynı sıraya uyularak servis atılır.

Olay 1 - Bir çiftler maçında oyunculardan biri maç saatinde gelmemişse ve onun eşi, rakip oyunculara karşı tek başına oynamasına izin verilmesini isterse, bu mümkün müdür?
Karar - Hayır.

Madde 36 – Çiftlerde Servis Karşılama Sırası

Servis karşılama sırası her setin başlangıcında aşağıdaki şekilde kararlaştırılır.

Her setin ilk oyununda, servis karşılama sırası kendisinde olan çift, eşlerden hangisinin ilk servisi karşılayacağını kararlaştırır ve aynı eş tüm set boyunca her tek sayılı oyunda ilk servisi karşılamaya devam eder.

Rakip çift de aynı şekilde, ikinci oyunda ilk servisi hangi eşin karşılayacağını kararlaştırır ve o eş tüm set boyunca her çift sayılı oyunda ilk servisi karşılamaya devam eder. Eşler, her oyun esnasında münavebe ile servisi karşılar.

Olay 1 - Çiftler oyununda servis atanın eşi veya karşılayanın eşi, karşılayanın görüşünü engelleyecek bir şekilde durabilir mi?
Karar - Evet. Servis atanın eşi veya karşılayanın eşi ağın kendilerine ait tarafında, sahanın içinde veya dışında dilediği yerde durabilir.

Madde 37 – Çiftlerde Servis Atma Sırasında Yanlışlık Yapılması

Eşlerden biri sıra kendisinde olmadığı halde servis atarsa, bu yanlışlık fark edildiği taktirde asıl servis atma sırası kendisinde olan eş servis atar. Fakat, bu yanlışlığın fark edilmesinden önce alınmış olan tüm puanlar ve yapılmış hatalar geçerli sayılır.

Böyle bir yanlışlığın fark edilmesinden önce bir oyun tamamlanmışsa, bu taktirde, servis atma sırası bu değişikliğe uygun olarak devam eder.

Madde 38 – Çiftlerde Karşılama Sırasında Yanlışlık Yapılması

Bir oyunda karşılayanlar tarafından karşılama sırası değiştirilirse, bu yanlışlığın anlaşıldığı oyunun sonuna kadar bu değişiklik devam eder. Fakat, o sette, servis karşılayacakları müteakip oyunda, eşler tekrar asıl karşılama sıralarına uyarlar.

Madde 39 –Çiftlerde Servis Hatası

Madde10’da belirtilen durumlarda veya topun servis atanın eşine yahut onun giydiği veya taşıdığı herhangi bir şeye değmesi halinde servis hatalıdır. Fakat, servis atıldıktan sonra top yere düşmeden önce karşılayana veya onun giydiği yahut taşıdığı bir şeye değerse servis atan puanı kazanır. Madde 14 (a) hükmü saklıdır.

Madde 40 – Çiftlerde Topa Vuruş Tarzı

Rakip çiftlerden biri veya diğeri tarafından topa münavebe ile vurulur ve bu kurala aykırı olarak, oyunculardan birinin top oyunda iken kendi eşi vurduktan sonra topa raketiyle değmesi halinde o puanı rakipleri kazanır.

NOT: Aksi belirtilmediği taktirde, işbu kurallardaki erkeklerle ilgili hükümler, kadınlar için de aynen geçerlidir.

Okuma: 82166
Yorumlar (1)add comment

Yorum yaz

busy
Türkiye Tenis Federasyonu
Click for English
Click for English
Haberlere Ait Arşivimize Ulaşmak İçin Tıklayın...
MambWeather
Ankara
--- °C
Ankara °C | İstanbul °C | İzmir °C